Powstał Kodeks Dobrych Praktyk Franczyzy

Udostępnij artykuł
Porozumienie na rzecz standardów franczyzy to wspólna inicjatywa franczyzobiorców oraz franczyzodawców, a także organizacji branżowych oraz ekspertów. Rynek potrzebuje upowszechnienia dobrych praktyk oraz wspólnych wartości w różnych modelach franczyzowych, a także edukacji w tym zakresie. Dlatego organizacje postawiły sobie za cel upowszechnienie pierwszego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy.

Po raz pierwszy przy jednym stole konsultacyjnym spotkała się tak liczna reprezentacja podmiotów działających we franczyzie, zrzeszających firmy, a także badających ten sektor rynku. Założenia do pierwszego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy zostały wypracowane w ramach zespołu roboczego ds. franczyzy.

Kodeks Dobrych Praktyk Franczyzy – kliknij, aby przeczytać

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich franczyzodawców oraz organizacji zrzeszających franczyzobiorców. Inicjatywa jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia standardów działania oraz upowszechniania rzetelnych informacji na temat franczyzy, co leży w interesie obu stron tej relacji.

Partnerami kodeksu dobrych praktyk franczyzy są:
– Federacja Polskich Przedsiębiorców
– Krajowa Izba Gospodarcza
– Lewiatan – polska sieć handlowa
– Polska Organizacja Franczyzodawców
– Polska Izba Handlu
– Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

Dotychczas swoje podpisy pod deklaracją przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk złożyli:

– Delikatesy Centrum
– Lewiatan – polska sieć handlowa
– Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców
– Żabka Polska

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.