Prezes Unimot przewodniczącym rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz

Adam Sikorski został powołany na przewodniczącego rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Do zadań rady należy między innymi określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu, rocznych planów działalności i projektu podziału zysku. Rada może także wyrażać opinię w sprawach dotyczących działalności Instytutu przedstawianych przez Dyrektora albo organy Sieci Badawczej Łukasiewicza.

– Powołanie na funkcję przewodniczącego rady to dla mnie wielkie wyróżnienie i jednocześnie nobilitacja do dalszej wytężonej pracy. Owszem od lat współpracuję z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, który ostatnio został włączony do sieci Badawczej Łukasiewicz, i zrobiliśmy razem kilka ciekawych projektów oraz inicjatyw, ale otrzymując zaproszenie na obrady Rady Instytutu nie przypuszczałem, że wyjdę z niej w funkcji przewodniczącego. Bardzo dziękuję członkom rady instytutu za taką decyzję i obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby instytut rozwijał się zawsze w perspektywicznych kierunkach – komentuje Adam Sikorski, prezes Unimot.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz – PIMOT) jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliw, biopaliw, a także alternatywnych źródeł zasilania pojazdów i elektromobilności. Instytut współpracuje z Unimot w obszarze badania jakości paliw na stacjach Avia oraz pracach laboratoryjnych przy dodatkach do paliw.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.