Program społeczny Gaspolu nagrodzony

Udostępnij artykuł

Gaspol, lider na rynku gazu płynnego w Polsce, został wyróżniony w raporcie za rozpoczęty we wrześniu 2009 roku Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”.
Celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Patronat nad programem objęło Ministerstwo Gospodarki.
– Gaspol jako dostawca jednego z najbardziej ekologicznych paliw na świecie, pragnie aktywnie wpisywać się w działania na rzecz ochrony klimatu. Stąd zainaugurowany przez nas program ma na celu podkreślenie znaczenia wykorzystywania przyjaznych środowisku źródeł energii oraz wskazanie korzyści z tego wynikających – mówi Andrzej Chodacz, rzecznik prasowy Gaspol S.A., kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”. 
Zadaniem programu jest aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Dzięki programowi przedstawiciele społeczności lokalnych dowiadują się, w jaki sposób działania proekologiczne mogą przyczynić się do rozwoju ich gminy czy powiatu oraz jak uzyskać dofinansowanie na tego typu projekty ze środków krajowych i unijnych.
W ramach programu wspólnie z TNS OBOP przeprowadzone zostało badanie opinii „Ocena i perspektywy rozwoju źródeł energii w polskich gminach do 2020 roku”. Potwierdziło ono otwartość Polaków na korzystanie z ekologicznych rozwiązań energetycznych – 75 proc. Polaków byłoby skłonnych zainstalować w swoim domu kolektory słoneczne, a ponad połowa chciałaby płacić więcej za energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Badanie wskazało jednak liczne bariery w tym zakresie, m.in. brak inicjatywy ze strony władz gminy (26 proc,), brak możliwości otrzymania dofinansowania na tego typu inwestycje (25 proc.) oraz brak informacji o takich możliwościach (23 proc.).
– Pragniemy informować o sposobach likwidacji wspomnianych barier, zachęcać do inwestycji w najbardziej proekologiczne źródła energii, wskazywać sposoby ich finansowania, pokazywać dobre przykłady, inspirować do wykorzystywania szans. Jako firma energetyczna mamy pozytywny wkład w kształtowanie dobrego klimatu w Polsce. Nasze rozwiązania energetyczne wykorzystujące gaz płynny i energię słoneczną należą do najczystszych, dlatego Gaspol jest źródłem przyjaznej energii – wyjaśnia Andrzej Chodacz, kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.
W ramach realizowanego programu, w okresie od lutego do czerwca 2010 roku prowadzony jest cykl „Warsztatów dobrego klimatu” w wybranych gminach na terenie całego kraju. Mają one na celu upowszechnienie wiedzy o korzyściach wynikających z wykorzystywania rozwiązań energetycznych przyjaznych środowisku, a także prezentację dotychczasowych dobrych praktyk polskich gmin w tym zakresie. Umożliwiają także bezpośrednie spotkanie ekspertów programu z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych. Pierwsza warsztaty odbyły się w Drohiczynie (woj. podlaskie) i w Debrznie (woj. pomorskie). Kolejne planowane są już pod koniec kwietnia w Raciechowicach (woj. małopolskie).
Kluczowym elementem programu jest ogłoszony w styczniu 2010 roku konkurs na „Gminę Przyszłości”, który ma wyłonić gminy najbardziej aktywnie działające na rzecz ochrony klimatu i dbające o zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. O wyborze najciekawszych inicjatyw zadecyduje powołana w ramach programu Rada Ekspertów, w skład której wchodzą: dr inż. Arkadiusz Węglarz, (Krajowa Agencja Poszanowania Energii), dr Andrzej Hałasiewicz, (Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA), Artur Michalski, (Grupa Doradztwa Europejskiego), Bożena Wróblewska (Gaspol) oraz Kamil Dolata (Gaspol).
Wyróżniające się w konkursie projekty zostaną następnie opublikowane w formie rankingu „Dobrych praktyk”, prezentującego godne naśladowania działania polskich gmin na rzecz poprawy klimatu oraz rozwoju regionu i zamieszkującej go społeczności. Ranking przedstawiający 10 najlepszych projektów, będzie szeroko promowany wśród opinii publicznej oraz władz samorządowych.
Opublikowano: 01.04.2010
Aktualizacja: 01.04.2010