Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Udostępnij artykuł
W dniu 13 września 2021 r. Stały Komitet Rady Ministrów potwierdził zakończenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

W przyjętym projekcie znajdują się przepisy regulujące zasady tworzenia Stref Czystego Transportu. Na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska przepisy te zostały przywrócone do projektu. Brzmienie przepisów jest co do zasady zgodne z wcześniej wypracowanym kompromisem pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska, stroną samorządową oraz organizacjami proekologicznymi. W skutek uzgodnień na etapie Stałego Komitetu z projektu usunięty został obowiązek tworzenia Stref Czystego Transportu w gminach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców gdzie występuje przekroczenie w powietrzu norm NO2.

Proponowany kształt przepisów pozwala określać zasady funkcjonowania strefy czystego transportu samorządom, które najlepiej znającym lokalną sytuację.

W najbliższych dniach projekt zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.09.2021
Aktualizacja: 16.09.2021