Rekordowy rok 2009 na polskim rynku paliwowym

Udostępnij artykuł

Z danych Agencji Rynku Energii (ARE), która zajmuje się monitorowaniem rynku paliwowego i przygotowuje analizy dla agend rządowych i przedsiębiorstw, w roku 2009 zachowane zostały trendy widoczne również w latach ubiegłych. Co prawda Agencja nie dysponuje jeszcze danymi za cały rok 2009, ale mając obecną wiedzę można zauważyć pewne tendencje podsumowujące ubiegły rok na polskim rynku paliw. Zdecydowanie najważniejszym zjawiskiem był stały wzrost zużycia oleju napędowego oraz niewielki spadek zużycia benzyn silnikowych.

Rok diesla

Zdaniem Ryszarda Gileckiego, specjalisty ds. rynku paliw z ARE w roku 2009 nastąpił wzrost zużycia oleju napędowego w Polsce. – Co prawda dysponujemy na razie danymi z 10 miesięcy 2009 roku, ale pewne tendencje są już klarowne. Jeżeli chodzi o zużycie oleju napędowego, to w ubiegłym roku mieliśmy przyrost blisko 5 proc. w stosunku do roku 2008 – mówi Ryszard Gilecki. Jak dodaje, nie jest to już tak duży, kilkunastoprocentowy wzrost jaki był notowany w latach ubiegłych, jednak można powiedzieć, że zużycie oleju napędowego odzyskało pewną dynamikę. – W pierwszych miesiącach 2009 roku zużycie było w zasadzie na poziomie z roku 2008, ale w tej chwili rośnie i widoczny jest kilkuprocentowy wzrost świadczący o tym, że na rynku diesla występuje co prawda niewielkie przyhamowanie w stosunku do lat ubiegłych, ale większego kryzysu nie widać – ocenia specjalista ARE. Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku benzyn silnikowych, gdzie widać pewne symptomy słabszej koniunktury. – Widoczny jest spadek zużycia benzyn o około jeden proc. Wartość ta jest zbliżona do zanotowanej w 2008 roku, a na koniec roku 2009 będzie podobna lub do jednego proc. niższa niż 12 miesięcy wcześniej – uważa Ryszard Gilecki.
Rekordowy październik
Z danych ARE wynika, że duże wzrosty zużycia oleju napędowego widać szczególnie w drugiej połowie roku. – W październiku po raz pierwszy w historii przekroczono milion ton zużycia oleju napędowego w kraju – mówi Ryszard Gilecki. – Październik z zasady jest miesiącem bardzo dobrym gospodarczo dla produkcji. Jest to miesiąc długi, bez świąt i zwykle tak jest, że to właśnie w październiku zużycie paliw, a i podejrzewam, że produkcja wielu wyrobów jest rekordowa – uważa przedstawiciel ARE. Według niego ostatni październik był wyjątkowy, gdyż krajowe zużycie oleju napędowego wyniosło 1 020 tys. ton i po raz pierwszy przekroczyło milion ton. – Taka sytuacja wystąpiła na razie tylko jeden raz – właśnie w październiku 2009 i jest mało prawdopodobne, aby została powtórzona w listopadzie lub grudniu, za które to miesiące dane będą dostępne na początku 2010 roku. W listopadzie jest kilka dni świątecznych, a w grudniu mimo szczytu gospodarczego w pierwszej połowie następuje zmniejszenie zużycia oleju napędowego w okresie Bożego Narodzenia, co uniemożliwia osiągniecie poziomu z października – wyjaśnia Ryszard Gilecki.
Co przyniesie 2010?
W opinii Ryszarda Gileckiego rok 2010 powinien przynieść kontynuację trendów obserwowanych w ostatnich latach. – W przypadku zużycia oleju napędowego należy spodziewać się utrzymania niewielkiego wzrostu – ok. pięciu proc. – uważa przedstawiciel ARE. Jego zdaniem rynek nie ma potencjału do powtórzenia obserwowanych w latach 2003-2007 kilkunastoprocentowych wzrostów, ale kilkuprocentowe zwiększenie zużycia oleju napędowego jest jak najbardziej prawdopodobne. Według Ryszarda Gileckiego możliwe będą również powtórzenia w innych miesiącach sytuacji, która miała miejsce w październiku 2009 roku. – Możliwe jest, że w 2010 roku miesięczne użycie oleju napędowego przekroczy milion ton nie tylko w październiku, ale i w innych miesiącach – uważa przedstawiciel ARE.
Natomiast w przypadku zużycia benzyn silnikowych należy spodziewać się kontynuacji trendu zaobserwowanego w ubiegłym roku. Zdaniem Ryszarda Gileckiego możliwy jest niewielki spadek zużycia, ale na koniec roku powinno ono osiągnąć poziom zbliżony do tego z lat ubiegłych – pomiędzy 4 000 a 4 200 tys. ton w okresie 12 miesięcy.
Specjalista ARE nie przewiduje większych zmian również jeżeli chodzi o zużycie LPG oraz olejów opałowych. – Rynek LPG jest nasycony na poziomie ok. 2 200- 2 300 ton rocznie i najprawdopodobniej wiele się tu nie zmieni – uważa Ryszard Gilecki. – Jeżeli już to możliwy jest niewielki spadek zużycia autogazu, spowodowany postępem technologicznym na rynku instalacji – przewiduje.
– Natomiast jeżeli chodzi o zużycie olejów opałowych to również nie należy spodziewać się większych zmian – raczej nie widać perspektyw wzrostu dla zużycia tych paliw – ocenia Ryszar Gilecki. Według niego konsumpcja olejów opałowych w ostatnich latach spadła, co wiąże się m.in. z ograniczeniem nielegalnego wykorzystania tego paliwa w samochodach z silnikiem diesla. – Na tym rynku należy się spodziewać stabilizacji zużycia na poziomie 1 mln ton lekkiego oleju opałowego rocznie oraz około 500 tys. ton ciężkiego oleju, z wyłączeniem tego wykorzystywanego jako paliwo morskie oraz wsad do produkcji asfaltów i olejów smarowych – przewiduje Ryszard Gilecki.
 

Opublikowano: 21.04.2010
Aktualizacja: 21.04.2010