Rekrutacja na stanowisko wiceprezesa Grupy Lotos

Udostępnij artykuł
W piątek 31 lipca br. Grupa Lotos opublikowała informację o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska wiceprezesa zarządu ds. produkcji i handlu oraz wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju w zarządzie spółki X wspólnej kadencji.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej, 30 lipca br. wieczorem spółka opublikowała informację o odwołaniu ze składu zarządu wiceprezesa Jarosława Kawuli.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jarosław Kawula odwołany z zarządu Grupy Lotos

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Grupa Lotos S.A., biuro zarządu, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko  (wpisać nazwę stanowisko, na które kandydat aplikuje) w Grupie Lotos S.A.”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 14 sierpnia br. roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135). Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 sierpnia 2020 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji, na którą kandydat aplikuje.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 20 sierpnia br. w biurze spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 31.07.2020
Aktualizacja: 31.07.2020