Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na prezesa Grupy Lotos

Rada nadzorcza Grupy Lotos z siedzibą w Gdańsku w dniu 16 stycznia br. ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję prezesa zarządu Grupy Lotos X wspólnej kadencji.

Czytaj też: Jarosław Wittstock p.o. prezesa Grupy Lotos

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 27 stycznia br. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 stycznia br. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie rady nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji prezesa zarządu Grupy Lotos.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 30 stycznia br. w biurze spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1.

Równocześnie rada nadzorcza spółki zastrzegła sobie prawo zmiany terminów wskazanych w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Rada nadzorcza spółki zastrzegła sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na funkcję prezesa zarządu Grupy Lotos, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.