SENT Connect – długo oczekiwana rewolucja sektora paliwowego

Udostępnij artykuł

[TYLKO U NAS] Dzisiaj system SENT zawiera szereg wyłączeń i zwolnień, które w praktyce przekładają się na nieszczelność systemu i ryzyko występowania nadużyć. SENT Connect wszystkie powyższe nieszczelności ma usunąć – mówi Krzysztof Rutkowski, radca prawny i doradca podatkowy, partner w kancelarii KDCP Rutkowski i Wspólnicy.

Krzysztof Rutkowski Stacja Benzynowa Convenience Store

Czym jest SENT Connect?
Świat paliw poznał system SENT w 2017 r., kiedy został wprowadzony w ramach pakietu działań przeciw wyłudzeniom VAT w branży paliwowej. W uproszczeniu jest to przewidziany prawem system elektronicznego nadzoru nad przemieszczaniem tzw. towarów wrażliwych, w tym paliw i produktów ropopochodnych. Założeniem systemu było początkowo, aby każdy litr przemieszczanego na terenie kraju paliwa był monitorowany on-line przez administrację skarbową.
Od czasu wprowadzenia, SENT był kilkukrotnie zmieniany. Niemniej nie było dotychczas gruntownej przebudowy całego systemu SENT, której celem byłoby usunięcie luk całego systemu. Tym właśnie ma być SENT Connect, nowelizacją ustawy SENT, która usunie błędy tego systemu. Nowelizacja ta była zapowiadana od początku 2021 r., a pierwszy jej projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji z datą 31.01.2023 r. – a więc po ponad dwóch latach prac międzyresortowych. Obecnie trwają konsultacje nad projektem, w ramach których podmioty gospodarcze i ich organizacje mogą zgłaszać uwagi, zastrzeżenia i własne postulaty do projektu.

Jakie zmiany wprowadza SENT Connect?
Sama nowelizacja to niemal 50 stron A4 – więcej niż cała obecna ustawa SENT, więc oczywistym jest, że zmian będzie wiele. Można ogólnie podzielić je na zmiany dot. samego systemu SENT oraz propozycje powiązane z SENT-em, głównie w obszarze koncesjonowania i nadzoru nad rynkiem paliw przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Uszczelnienie samego SENT’a
Dzisiaj system SENT zawiera szereg wyłączeń i zwolnień, które w praktyce przekładają się na nieszczelność systemu i ryzyko występowania nadużyć. Dotyczy to przede wszystkim tzw. przesunięć międzymagazynowych (art. 3 ust. 7 ustawy SENT), statusu odbiorcy (zgłoszeniu podlegają tylko przewozy realizowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza że np. dostawy oleju napędowego do gospodarstw rolnych są wyłączone z SENT) oraz tzw. limity ilościowe – zgodnie z podstawową zasadą systemu SENT raportowaniu podlegają dostawy powyżej 500 litrów lub 500 kg towaru wrażliwego. Wyłączenia te umożliwiają podmiotom nierzetelnym szerokie nadużycia (np. wystarczy zadeklarować przy przewozie bez SENT, że realizowany on jest do oddalonego gospodarstwa rolnego).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

SENT Connect wszystkie powyższe nieszczelności ma usunąć. Tym samym zgłoszeniom do SENT mają podlegać zarówno tzw. MM-ki (czyli przemieszczenia między magazynami własnymi), dostawy do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (a więc również do rolników). W odniesieniu do limitów ilościowych, podzielono kategorie towarów objętych SENT na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono pozycje CN 2710 oraz CN 2711 (czyli w praktyce wszystkie paliwa jak oleje napędowe, benzyny, lekkie oleje opałowe, gaz płynny LPG oraz środki smarne mineralne), dla których zgłoszeniom ma podlegać każda przesyłka niezależnie od ilości towaru przewożonego. Ta sama zasada ma dotyczyć pozycji CN 3403 (a więc tzw. syntetycznych środków smarnych), pozycji CN 3811 (głównie dodatki do paliw oraz dodatki do środków smarnych) oraz pozycji CN 3826 (głównie biokomponenty i biopaliwa estrowe). W zakresie pozostałych grup towarowych zachowano limity ilościowe 500 litrów i 500 kg.
Oznacza to, iż jeśli SENT Connect wejdzie w życie w zapowiadanym brzmieniu, to każdy litr oleju napędowego, benzyny silnikowej czy gazu płynnego LPG przemieszczanych po kraju będzie podlegał zgłoszeniom SENT. Należy spodziewać się utrzymania wyłączeń jedynie dla przewozów towarów wrażliwych w opakowaniach jednostkowych, przy określonych w ustawie limitach pojemnościowych (czyli odpowiednio 11 litrów dla standardowych paliw, czy środków smarnych oraz 69 kg lub 85 litrów dla butli LPG).

Równie ważną zmianą jest wprowadzenie… Więcej informacji na temat proponowanych zmian w systemie SENT publikujemy w Stacji Benzynowej & Convenience Store marzec-kwiecień 2023. Kliknij, aby zapoznać się z pełną treścią.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 17.05.2023
Aktualizacja: 17.05.2023