Stacja oczami kierowców

Udostępnij artykuł

Choć może to odrobinę dziwić, dla polskich kierowców zdecydowanie większe znaczenie ma lokalizacja stacji, aniżeli cena sprzedawanego na niej paliwa, nawet w okresie, w którym tak wiele mówiło się o gospodarczym kryzysie. Aż 51 proc. kierowców przy wyborze stacji benzynowej wskazało bliskość stacji do miejsca zamieszkania jako najważniejszy czynnik decydujący o wyborze stacji. Kolejne 8 proc. wskazało bliskość miejsca pracy. Niska cena paliw była najważniejszym czynnikiem jedynie dla 13 proc. Kierowców. Inne istotne kryteria to marka sieci stacji (13 proc.) oraz szybka obsługa (5 proc.).

Warto przyjrzeć się jakie nastawienie mają polscy kierowcy do cen na stacjach paliw. 49 proc. respondentów stwierdziło, że zwraca uwagę na ceny i stara sie nie przepłacać za paliwo, ale też nie poszukuje stacji, na których paliwo jest najtańsze. 34 proc. respondentów wybiera stacje, na których paliwo jest najtańsze, a 17 proc. respondentów nie zwraca większej uwagi na ceny paliw tankując na stacjach, do których ma zaufanie. W porównaniu do ostatniej fali badania (wiosna 2009) zwiększył sie o 5 proc. odsetek respondentów kupujących paliwa na tych stacjach, gdzie ceny są najniższe. Zmniejszył sie natomiast (o 6 proc.) odsetek osób, które nie zwracają uwagi na ceny paliw. – Cena nie ma kluczowego znaczenia dla właścicieli pojazdów. Ceny paliw na stacji różnią się nieznacznie i kierowcy nie są skłonni specjalnie nadkładać drogi, bardziej istotna jest dla nich wygoda związana z bliskością stacji względem miejsca zamieszkania lub miejsca pracy – podsumowuje Tomasz Czuba, ekspert z firmy Qualifact przygotowującej badanie.

Nie tylko po paliwo

Stacja benzynowa to nie tylko miejsce gdzie kupuje się benzynę, olej napędowy czy LPG. Kierowcy często przy okazji korzystania ze stacji dokonują zakupu produktów spożywczych lub artykułów motoryzacyjnych. Warto wiedzieć co kupowane jest najczęściej. Największą popularnością cieszą się napoje – kupuje je aż 32,5 proc. kierowców. 27,9 proc. kierowców kupuje płyn do spryskiwaczy a 27 proc. korzysta z usług myjni. Z badania wynika, że dużą popularnością cieszą się również słodycze (25,8 proc.), papierosy (21,4 proc.) oraz alkohole (16,7 proc.). Zakup oleju silnikowego na stacji paliw zadeklarowało 9,3 proc. respondentów. Zakup oleju silnikowego był w przeważającej większości przypadków zakupem planowanym przez badane osoby.

Autorzy badania postanowili również sprawdzić z jakich elementów wyposażenia stacji najchętniej korzystają kierowcy. Klienci przyjeżdżający na stacje paliw spośród wyposażenia dostępnego na stacji paliw najchętniej korzystają z WC (70,3 proc.), sprzętu do mycia szyb (39,3 proc.) oraz urządzeń do pompowania kół (31,5 proc.). Dużą popularnością wśród kierowców cieszy się również sklep z artykułami motoryzacyjnymi i spożywczymi (31,4 proc.), myjnia (31,3 proc.) oraz papierowe ręczniki (29,7 proc.). Z odkurzaczy samochodowych na stacji korzysta 18,7 proc. kierowców, z rękawiczek 17,4 proc., a z usług gastronomicznych (restauracji lub baru) 13,5 proc. Z warsztatu samochodowego i usług wulkanizacyjnych korzysta zaledwie 5,4 proc. kierowców.

Lojalny jak polski kierowca

Z badania Moto Scan wynika, że polscy kierowcy rzadko zmieniają swoją ulubioną stację paliw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy swoja ulubiona stacje paliw (najczęściej wybieraną) zmieniło zaledwie 0,8 proc. kierowców (8 osób spośród 1015 objętych badaniem). Kierowcy zrezygnowali z usług sieci stacji Orlen (3 osoby), Lukoil (2 osoby), Lotos i Shell (po 1 osobie).Kierowcy rezygnowali głównie z powodu niższej ceny paliwa na „nowych” stacjach (4 wskazania) oraz lepszej lokalizacji (2 wskazania).
Jakie są przyczyny braku zmiany sieci stacji paliw? Większość badanych osób (57,4 proc. respondentów; 54,2 proc. próby) jest zadowolona ze stacji, na których najczęściej tankuje paliwo i nie widzi powodów do zmian. Dla 15,4 proc. respondentów stacja, na której tankują, jest zlokalizowana najbliżej ich miejsca zamieszkania. 11,5 proc. kierowców jest przyzwyczajonych do określonej sieci stacji, a poza tym osoby te nie lubią zmian. 5,9 proc. kierowców nie zmienia sieci stacji, bo według nich jest to najlepsza sieć jaką znają, a 5,6 proc. osób uważa, że nie dostanie lepszego paliwa w tej klasie cenowej. – Polscy kierowcy są przywiązani do marki stacji, na której tankują. Pewien udział mają w tym programy lojalnościowe, ich rola ogranicza się jednak do przytrzymywania przy danej marce tych kierowców, którzy już się do danej stacji przyzwyczaili, bo nie mają one istotnego znaczenia jeżeli chodzi o zachęcanie kierowców do zmiany ulubionej sieci – ocenia Tomasz Czuba, ekspert z firmy Qualifact.

Czego kierowcy najbardziej nie lubią na stacjach benzynowych? Czynnikiem najbardziej zniechęcających do stacji paliw są długie kolejki. Aż 44,7 proc. badanych kierowców, którzy mają zastrzeżenia do działalności stacji wskazywało właśnie na ten problem jako najistotniejszy. – Dla kierowców liczy się to, aby mogli szybko i sprawnie dokonać zakupu na stacji. Z tej perspektywy widzenia kolejka na stacji paliw staje się niewygodą, która w największym stopniu zniechęca do korzystania z danej sieci – wyjaśnia Tomasz Czuba.
Kierowcom nie podoba się również źle zorganizowany ruch na stacji – taką odpowiedź wskazało 14,1 proc. badanych kierowców, niekompetentny personel (11,1 proc.) oraz nieporządek i brak czystości (9,4 proc.). Wśród niedogodności wskazywanych przez kierowców znalazły się również: brak miejsca do zaparkowania samochodu (6,6 proc.), brak dbałości o klienta (6,6 proc.) oraz brak aktualnych informacji o promocjach (4,2 proc.).

Promocja promocji nierówna

Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 19 proc. kierowców brało udział w akcji promocyjnej na stacji paliw. Kierowcy najchętniej korzystają z akcji promocyjnych na stacjach Orlen (51,6 proc. spośród tych, którzy korzystają z akcji promocyjnych na stacjach) oraz BP (29,3 proc.). Z akcji promocyjnych na stacjach Shell korzystało 16 proc. osób w tej grupie a Statoila 9,6 proc. Kierowcy korzystali również z programów sieci Lotos (4,8 proc.) i bliskiej (1,6 proc.).

Respondenci, którzy uczestniczyli w akcjach promocyjnych na stacjach paliw, wskazali, że najczęściej była to nagroda natychmiastowa w postaci punktów programu lojalnościowego (52 proc.) lub nagroda natychmiastowa w postacie obniżonej ceny na dany produkt (21 proc.) W dalszej kolejności były to promocje w formie drobnej natychmiastowej nagrody rzeczowej po spełnieniu jakiegoś warunku (15,4 proc.), zdrapki (9,6 proc.), zbierania nalepek lub stempli (6,9 proc.), wysyłanie SMS (5,9 proc.), konkursy (wymyśl hasło itp.) (3,7 proc.) oraz losowanie losów z urny (1,6 proc.).

Z jakich form promocji najchętniej korzystaliby kierowcy? Zgodnie z deklaracjami badanych osób kierowcy preferują promocje w postaci obniżonej ceny na dany produkt (36,4 proc.) lub w postaci natychmiastowej nagrody po spełnieniu jakiegoś warunku (23,4 proc.). W dalszej kolejności wymieniane były nagrody natychmiastowe w postaci punktów programu lojalnościowego (22,3 proc.), zdrapki (10,9 proc.), losowanie losów z urny (9,6 proc.), zbieranie nalepek lub stempli (4,9 proc.) oraz konkursy (wymyśl hasło itp.)(4,6 proc.).
 

Opublikowano: 21.04.2010
Aktualizacja: 21.04.2010