Statoil: Kontrole gwarantem wysokiej jakości paliw

Udostępnij artykuł

Od maja 2010 r. krakowski instytut monitoruje paliwa na stacjach Statoil. Systemowi monitorowania jakości paliw płynnych podlegają benzyny (Suprema 98, Eurosuper 95), oleje napędowe (DieselGold, SupraDiesel) i LPG w całej sieci stacji Statoil w Polsce. Kontrolerzy INiG sprawdzają również poprawność wydawania paliw przez dystrybutory.

Kontrolerzy Instytutu Nafty i Gazu mają pełną swobodę wyboru terminu wizyty i lokalizacji stacji, która będzie kontrolowana. – Cieszy nas, iż Statoil zaufał wieloletniemu doświadczeniu INiG i postanowił skorzystać z naszych usług. Mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie korzyści nie tylko stronom umowy, ale że jej beneficjentem staną się również klienci Statoil – mówi Aleksander Mazanek, kierownik Laboratorium Badań Eksploatacyjnych INiG.

Statoil, jako pierwszy detaliczny dostawca paliw na polskim rynku, już od 2002 roku poddaje wszystkie swoje paliwa niezależnej i dobrowolnej kontroli jakości. Sprawdzana jest również poprawność wskazań dystrybutorów na stacjach. Dotychczas badania te realizowane były przez firmę SGS Polska (Societe Generale de Surveillance).

Paliwa oferowane w całej sieci Statoil w Polsce są najwyższej jakości i spełniają normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Niektóre parametry paliw przewyższają obowiązujące normy, co dodatkowo podnosi sprawność silników samochodowych. Przykładowo jednym z ważniejszych parametrów oleju napędowego świadczącym o skłonności do wydzielania się osadów jest pozostałość po koksowaniu. W przypadku paliwa DieselGold średnia wartość tego parametru nawet trzykrotnie przewyższa wymagania określone przez normę PN-EN 590.

Na jakość paliwa w dużej mierze wpływa również sposób jego transportowania i przechowywania na stacji. Statoil przestrzega restrykcyjnych zasad transportu wypracowanych dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na rynkach skandynawskich i w Polsce. Paliwa Statoil są przewożone pod ścisłą kontrolą, wyłącznie przez doświadczone i sprawdzone firmy. Paliwa na stacjach Statoil przechowywane są w dwupłaszczowych zbiornikach wyposażonych w elektroniczny system czujników monitorujących ich wnętrze i otoczenie (tzw. PetroVend). Na każdym etapie dystrybucji – od rafinerii do baku samochodu – jakość paliw Statoil jest niezmienna i gwarantowana.

Statoil Poland, spółka norweskiego koncernu Statoil obecna jest w Polsce od 1992 roku. Statoil posiada w Polsce sieć 297 stacji paliw, w tym 63 stacje franczyzowe oraz 48 stacji 1-2-3. Firma zajmuje się również hurtowymi dostawami oleju napędowego, benzyny, lekkiego oleju opałowego oraz gazu płynnego do odbiorców przemysłowych. W swojej ofercie posiada także szeroką gamę środków smarnych, olejów przemysłowych i silnikowych najwyższej jakości.

Instytut Nafty i Gazu (INiG) działający od 1944 roku to jeden z najstarszych w Polsce ośrodków naukowo-badawczych. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą obejmującą unikatowe w skali kraju analizatory, sprzęt umożliwiający prowadzenie badań laboratoryjnych i polowych, co pozwala na tworzenie różnorodnej oferty prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych dla przemysłu, a także na uczestnictwo w projektach badawczych, realizowanych przez konsorcja naukowe.
 

Opublikowano: 02.06.2010
Aktualizacja: 02.06.2010