Tomasz Chróstny prezesem UOKiK

W środę 15 stycznia br. UOKiK poinformował o wynikach rekrutacji na stanowisko prezesa urzędu. Został nim Tomasz Chróstny, który dotychczas, od 26 sierpnia 2019 r., pełnił funkcję wiceprezesa UOKiK.

Dotychczasowy prezes UOKiK, Marek Niechciał, w dniu 20 grudnia 2019 r. podał się do dymisji, w związku z powołaniem go na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Marek Niechciał będzie pełnił obowiązki Prezesa UOKiK do czasu powołania jego następcy. Stanowisko w UFG obejmie po zakończeniu funkcji prezesa UOKiK, od 1 lutego 2020 r.

Tomasz Chróstny, nowy prezes UOKiK, ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie studiów odbył stypendium na kierunku inżynieria przemysłowa i mechaniczna w Vitus Bering University College.

Karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał też analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze.

Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od 26 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję wiceprezesa UOKiK.

Posiada doświadczenie dydaktyczne i badawcze – jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Żonaty, ma troje dzieci.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.