UE może pomóc w budowie myjni

Udostępnij artykuł

– Przygotowanie i złożenie wniosku w przypadku Carwash Investment to okres około dwóch tygodni, należy jednak pamiętać, że uzyskanie dotacji uzależnione jest jednak od regionu Polski – przypomina prezes zarządu Car Wash Investment.

Carwash Investment koncentruje swe działania na rozwoju sieci partnerskiej nowoczesnych, bezdotykowych myjni samochodowych we wszystkich regionach Polski. Oferuje Inwestorom dopracowany pomysł na biznes, jakim jest dochodowa inwestycja w myjnie bezdotykowe w ramach Partnerskiego Systemu lub Programu Inwestycyjnego Carwash Investment.

Pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej jest chyba najkorzystniejszym, ale również i najbardziej wymagającym od strony proceduralno-formalnej źródłem finansowania myjni. Dofinansowania te, które mogą stanowić nawet 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji mają jedną, ogromną przewagę nad tradycyjnymi sposobami pozyskania kapitału. Otóż środki te, raz uzyskane nie podlegają zwrotowi tak jak pożyczki bankowe.

Pod tym względem finansowanie ze środków unijnych wydaje się być najkorzystniejsze. Jednak spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Brukselę wymaga wiele pracy od przedsiębiorców, a liczba przyznawanych dofinansowań jest zdecydowanie mniejsza niż udzielanych kredytów. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z walki o wsparcie Unii Europejskiej. Największe doświadczenie i jednocześnie największe sukcesy w wykorzystaniu funduszy wspólnotowych ma firma Ehrle.

Dzięki wsparciu z Brukseli udało się wybudować myjnie bezdotykowe m.in. w Gdańsku, Szczecinie, Gryfinie oraz Gdyni. Jako główną przyczynę sukcesu w walce o dofinansowanie Ehrle wskazuje innowacyjność, proekologiczność i ekonomiczność oferowanych przez siebie rozwiązań.

Ponadto firma może pochwalić się, że jako pierwsza w Polsce otrzymała dofinansowanie na myjnię zasilaną panelami słonecznymi. Inwestycja w system Ehrle Sol w Słupsku otrzymała wsparcie z programu 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego 2007-2013. Za przykładem Ehrle idą kolejne przedsiębiorstwa i starają się uzyskać pomoc z Brukseli.

W Polsce działa ponad 4 tys. myjni samochodowych. Około jedną czwartą obiektów stanowią myjnie tzw. myjnie bezdotykowe, na których klient samodzielnie czyści auto, za pomocą wody i środków chemicznych podawanych pod wysokim ciśnieniem.
 

Opublikowano: 29.04.2010
Aktualizacja: 29.04.2010