Unipetrol już w 100 proc. należy do GK Orlen

PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100 proc. udziałów w czeskim Unipetrolu. Oznacza to lepsze wykorzystanie synergii i możliwość bardziej efektywnego wdrażania procesów optymalizacyjnych w ramach Grupy Orlen. Przyniesie to również realne korzyści czeskiej spółce, ponieważ znacząco wzmocni jej pozycję konkurencyjną w całym regionie.

– Celem wszystkich procesów integracyjnych jest tworzenie podmiotu, który będzie działał znacznie sprawniej jako całość i który wzmocni pozycję na konkurencyjnym rynku. Zakup Unipetrolu oznacza wzmocnienie Grupy Orlen. Wraz z planowanym przejęciem Grupy Lotos pozwoli nam skuteczniej konkurować na wymagającym europejskim rynku. Dlatego finalizację zakupu Unipetrolu traktujemy jako ważny etap w dalszym rozwoju Grupy Orlen – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– Jednym ze strategicznych celów jest zwiększenie w części petrochemicznej naszej działalności produkcyjnej, gdzie kluczowym projektem jest obecnie budowa polietylenu PE3 w Litvinovie. Właśnie ta jednostka produkcyjna znacząco wzmocni pozycję Unipetrolu w dynamicznie rozwijającym się segmencie petrochemicznym zarówno w Republice Czeskiej, jak i na poziomie całej grupy Orlen – dodał prezes Obajtek.

Procedura wykupu akcji Unipetrolu realizowana była zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Czechach. Decyzję Walnego Zgromadzenia z 28 sierpnia br. poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK/akcję. Od 1 października 2018 r. 100 proc. akcji Unipetrolu jest w rękach PKN Orlen.

Unipetrol jest największym w Czechach koncernem rafineryjno-petrochemicznym. W jego skład wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (ponad 400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy Orlen na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.

Etapy przejęcia akcji Unipetrolu:

* 12.12.2017 – PKN Orlen, posiadający 62,9 proc. akcji Unipetrol, rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki.
* 23.02.2018 – PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone dobrowolne wezwanie na wykup pakietu akcji Unipetrol. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld PLN. W ten sposób koncern osiągnął warunkowy próg wezwania zapewniając sobie 94,03 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.
* 22.05.2018 – Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie przez koncern pozostałych akcji spółki Unipetrol reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego.
* 23.05.2018 – PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego spółki
* 20.06.2018 – PKN Orlen otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego spółki.
* 28.08.2018 – Walne zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu przez PKN Orlen akcji tej spółki reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego.
* 01.10.2018 – 100 proc. akcji Unipetrolu w rękach PKN Orlen.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.