Weszły w życie nowe obowiązki w SENT

Ministerstwo Finansów wraz z Departamentem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej przypominają, że 1. października 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu.

Spełnienie tego obowiązku będzie możliwe z wykorzystaniem:

• lokalizatora, czyli urządzenia (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją SENT Geo, lub
• zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL) – systemu używanego przez przewoźnika do zarządzania flotą pojazdów.

Aplikacja do monitorowania trasy przewozu towaru o nazwie SENT Geo jest bezpłatnie dostępna dla urządzeń z systemem:

• Google Android – w sklepie Google Play;
• Apple IOS – w sklepie App Store.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Operatorzy zewnętrznych systemów lokalizacji ZSL powinni dokonać rejestracji tych systemów za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na stronach www.puesc.gov.pl (gdzie jest także dostępna instrukcja rejestracji usługi ZSL, urządzeń GPS i wypełniania zgłoszeń przewozu w zakresie modułu SENT-GEO).

Informacje o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów dostępne są na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), w dziale Katalog e-Usług, na podstronie e-Przewóz.

Do 31 grudnia 2018 r. nie będą stosowane kary wobec przewoźników i kierujących, za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych. Obowiązek wyposażenia środka transportu w lokalizator i przekazywania danych geolokalizacyjnych nie dotyczy przewozów koleją (wyłączenie wynika z § 4 rozporządzenia z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1839)).

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.