ZA Puławy: Mniejsza dynamika sprzedaży AdBlue

Udostępnij artykuł

Całkowite przychody firmy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 wyniosły 599,30 mln zł wobec 583,32 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie na rynkach eksportowych odnotowano niższą niż dotychczas dynamikę sprzedaży. Jest to konsekwencja słabej kondycji sektora usług transportowych oraz utrudnień logistycznych w sezonie zimowym (warunki atmosferyczne), jak również wejściem na rynek nowych producentów i aktywizacją agresywnych działań konkurencji" – czytamy w komentarzu segmentowym do raportu.

Zakłady Azotowe Puławy miały 39,16 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2009/2010 (1 stycznia – 31 marca 2010 r.) wobec 31,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 101,23 mln zł, wobec 96,53 mln zł rok wcześniej.

Spółka odnotowała przychody w wysokości 599,30 mln zł wobec 583,32 mln zł rok wcześniej

Wynik ZA Pulawy jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi (ich średnia wynosiła 39 mln zł zysku). Oczekiwany przez analityków wynik netto wynosił 14 – 62 mln zł. Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 562-639 mln zł, przy konsensusie na poziomie 607 mln zł.

Zakłady Azotowe Puławy od ponad 40 lat są liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Lokalizacja ZAP w centralnej Europie środkowo-wschodnia Polska pozwala istnieć firmie zarówno na wymagającym rynku UE, jak i dynamicznie rozwijających się rynkach wschodnich. Produkty przedsiębiorstwa stale obecne są także na rynkach amerykańskich.

Początkowo ZAP nastawione były na wytwarzanie nawozów azotowych dla potrzeb rolnictwa, lecz w trakcie rozwoju systematycznie zwiększały produkcję chemikaliów. Sprzedaż chemikaliów stanowi obecnie 40% ogólnej produkcji i sukcesywnie rośnie. Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa były kolejne linie produkcyjne melaminy (Melamina I – 1977, Melamina II – 2001).
 

Opublikowano: 12.05.2010
Aktualizacja: 12.05.2010