Zakaz handlu w niedziele – lista otwartych placówek

Udostępnij artykuł

Już 1 lutego 2022 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Podajemy zaktualizowaną listę placówek, których tzw. „zakaz handlu w niedziele” nie będzie dotyczył.

sklep tabliczka otwarte pixabay

Zakaz Handlu – zwolnione podmioty

W myśl artykułu 6.1 ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje m.in.:

 • stacji paliw.
 • aptek i punktów aptecznych.
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami i dewocjonaliami.
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych.
 • w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych
 • zakładach hotelarskich.
 • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.
 • na dworcach w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych
 • w przypadku handlu towarami z automatów.
 • punktach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Przeważająca działalność

Znowelizowana ustawa precyzuje pojęcie „przeważającej działalności”. Dotychczas miał ją określać rodzaj wskazany we wniosku w wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Od 1 lutego br. przeważająca działalność to taka, która jest wykonywana w danej placówce handlowej. Ponadto stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej. Przychód jest tu określany w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Wybrane placówki handlowe, tak jak np. placówki pocztowe, które skorzystają z wyłączenia z ograniczenia handlu muszą udowodnić źródło swoich dochodów. Muszą dokonać podziału na miesięczny przychód z działalności określanej jako „przeważająca działalność” oraz podziału na przychód z pozostałej działalności.

Znowelizowane prawo zakłada, że przedsiębiorcy w niedziele i święta mogą skorzystać z pomocy najbliższej rodziny. Dotyczy to placówek, w których handel prowadzi przedsiębiorca – osoba fizyczna – wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Oprac. Edwin Kaniuk

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 31.01.2022
Aktualizacja: 31.01.2022