Zbigniew Łapiński prezesem zarządu Esppol Trade

W dniu 31 marca br. rada nadzorcza grupy kapitałowej Anwim powołała Zbigniewa Łapińskiego na stanowisko prezesa spółki Esppol Trade. W skład zarządu Esppol Trade wchodzą także Rafał Pietrasina oraz Artur Krzyk.

Zbigniew Łapiński jednocześnie pełni rolę członka zarządu w spółce Anwim, gdzie odpowiada za zaopatrzenie, logistykę oraz obsługę klientów kluczowych. Z branżą paliwową związany jest od 1996 roku. Od 1999 r. zatrudniony jest w firmie Anwim. Od roku 2002 nieprzerwanie pełni funkcję członka zarządu spółki.

Spółka Esppol Trade, wchodząca w skład grupy kapitałowej Anwim, została powołana do życia w 2019 r. 22 stycznia 2020 r. otrzymała koncesje na obrót paliwami (OPC) oraz na obrót paliwami z zagranicą. Tym samym Esppol Trade od 1 lutego 2020 r. rozpoczął działalność operacyjną w zakresie handlu międzynarodowego paliwami. Podstawowym celem działalności Esppol Trade jest zapewnienie dywersyfikacji oraz poprawa ekonomii zaopatrzenia szybko rozwijającej się sieci stacji paliw Moya w Polsce.

Właścicielem Esppol Trade jest Anwim. To jedna z największych niezależnych firm sektora paliwowego w Polsce. Anwim to profesjonalne, sprawnie zarządzane i potężne przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju. Spółka prowadzi także własne stacje benzynowe i jest właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw Moya, która jest liderem na polskim rynku, biorąc pod uwagę tempo rozwoju.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.