Zużycie ON spadło o 40 tys. ton w 2010 r.

Udostępnij artykuł

– To niewielka różnica na poziome niewiele większym niż 1 procent – mówi Ryszard Gilecki, specjalista rynku paliw ARE S.A.

W okresie od stycznia do kwietnia 2010 roku zużycie oleju napędowego w Polsce wyniosło 3 mln 280 tys. ton. W analogicznym okresie ubiegłego roku krajowa konsumpcja wyniosła 3 mln 320 tys. ton.

To o 40 tysięcy ton więcej – wynika z danych Agencji Rynku Energii. – To niewielka różnica na poziome niewiele większym niż 1 procent – mówi Ryszard Gilecki, specjalista rynku paliw ARE. – To może mieścić się w granicach błędu statystycznego. Nie należy z tego wyciągać wielkich wniosków. Poczekajmy na dane z kolejnych miesięcy. Jest bardzo prawdopodobne, że w tym konsumpcja oleju napędowego w Polsce będzie na poziomie roku ubiegłego.

W 2009 roku konsumpcja ON była o 4,6 procent wyższa niż w 2008 roku. W przepadku benzyn konsumpcja krajowa była na tym samym, niezmienionym poziomie.

W I kwartale 2010 roku zużycie ON w stosunku do I kwartału 2009 roku było o 2 procent niższe. Specjaliści tłumaczą się bardzo ostrą zimą, która znacznie ograniczyła działalność firm transportowych.

Agencja Rynku Energii S.A. dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym dane na temat funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, jego poszczególnych podsektorów oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w warunkach gospodarki rynkowej, a także informacje o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Agencja współpracujemy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Głównym Urzędem Statystycznym.
 

Opublikowano: 31.05.2010
Aktualizacja: 31.05.2010