11 mln ton asfaltów

Udostępnij artykuł
Tyle łącznie do dziś sprzedał Lotos Asfalt. Około 2 mln ton z tego stanowiły asfalty modyfikowane MODBIT – sztandarowy produkt spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Lotos. Firma konsekwentnie angażuje się w działalność B+R, inwestuje w innowacje i zamierza nadal wdrażać nowe produkty oraz rozwiązania. W tym roku obchodzi 15-lecie swojej działalności.

Lotos Asfalt utworzono dokładnie 1 kwietnia 2004 r. w Gdańsku. W czerwcu 2004 r. spółka przejęła pracowników i aktywa asfaltowe rafinerii w Jaśle, a w lipcu 2005 r. kupiła wydział asfaltowy dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. We wszystkich trzech zakładach zmodernizowano nie tylko infrastrukturę produkcyjną, ale i logistyczną. Jest czołowym producentem asfaltów drogowych klasycznych i modyfikowanych, które dostarcza klientom zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zajmuje się też sprzedażą paliw żeglugowych.

Szybki rozwój od zarania

Miesiąc po debiucie na rynku marki „Lotos Asfalt” Polska została członkiem Unii Europejskiej i nastąpił długofalowy wzrost wydatków na drogi. Ruszały inwestycje w sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Spółka do dziś nie zwalnia tempa. W tej chwili swoimi produktami wspiera kolejny już Plan Budowy Dróg do 2025 r. Aktywnie działa, żeby zapewnić asfalty do modernizacji dróg samorządowych oraz utrzymania stanu rozbudowywanej sieci drogowej na odpowiednim poziomie. Wojewodowie ogłaszają właśnie pierwsze nabory na wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. W ciągu 10 lat na ten cel trafi 36 mld zł.

– Sukces Lotos Asfalt polega przede wszystkim na koncentrowaniu się na potrzebach klienta i budowaniu w ten sposób przewagi konkurencyjnej – podkreśla Cezary Godziuk, prezes zarządu Lotos Asfalt. – Dzięki naszym klientom wprowadziliśmy jako pierwsi w Polsce szereg usług z zakresu obsługi koncentrując się na sprzedaży do klienta końcowego. Zbudowaliśmy logistykę dostaw do klientów zapewniając im ciągłość i terminowość. Dzięki temu potrafiliśmy sprostać wyzwaniom związanym z kumulacją inwestycji drogowych – dodaje Cezary Godziuk.

Specjalność firmy to asfalty modyfikowane. Cała gama innowacyjnych produktów z rodziny MODBIT daje jej silną pozycję na rynku krajowym. Znalazły one zastosowanie przy budowie prawie wszystkich autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce oraz przy budowie lotnisk.

– Sprzedajemy ich dwukrotnie więcej niż nasz największy konkurent – zaznacza Cezary Godziuk. – Jako jedyni w Polsce wprowadziliśmy do produkcji asfalty modyfikowane miałem gumowym MODBIT CR. Nasze asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HIMA pozwalają na budowę dróg długowiecznych o trwałości nawet do 50 lat – komentuje Cezary Godziuk.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LUTY-MARZEC 2019 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Nie tylko asfalty

Lotos Asfalt prowadzi także sprzedaż paliw żeglugowych. W związku z wejściem w 2020 r. regulacji IMO rozpoczęto produkcję i sprzedaż alternatywnych paliw niskosiarkowych. Daje to możliwość rozwoju sprzedaży tradycyjnego paliwa MGO. Poza tym, już drugi rok spółka prowadzi bunkrowanie statków paliwem LNG.

W 2014 r. Lotos Asfalt powierzono realizację Projektu EFRA zakładającego budowę kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji i obiektów. Dzięki temu znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. W ten sposób Grupa Lotos będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy naftowej.

W ramach Projektu EFRA w 2018 r. zakończono budowę instalacji produkcji wodoru HGU III oraz prace budowalne głównych instalacji. Przekazano również do rozruchu zbiorniki, estakady oraz rurociągi. Lotos Asfalt wspólnie z Generalnym Wykonawcą firmą KT zawarł aneks zmieniający termin zakończenia kompleksu DCU. Zgodnie z nim, budowa powinna zakończyć się do końca maja 2019 r.

– Wysoki popyt na asfalty w Polsce i Europie kształtują korzystne dla nas otoczenie rynkowe – tłumaczy prezes Godziuk. – Planujemy utrzymanie dotychczasowej wysokiej sprzedaży na terenie Polski, by sprostać wymaganiom budowanej infrastruktury drogowej. Dzięki możliwości kupowania wsadu na instalacje Projektu EFRA ze źródeł zewnętrznych, wykorzystując dotychczasową infrastrukturę do eksportu ciężkiego oleju opałowego drogą morską, zapewnimy niezbędne wolumeny asfaltów do zrealizowania postawionych przed nami celów sprzedażowych – dodaje.

W dalszej perspektywie planowane są inwestycje w budowę terminala kolejowego do przyjmowania wsadów na instalację EFRA ze źródeł zewnętrznych.

Recepta na przyszłość

– Stawiamy na innowacyjny rozwój – mówi Cezary Godziuk. – Spółka realizuje strategiczne cele związane z rozwojem sprzedaży asfaltów specjalnych. Wdrażamy nowe produkty i zastosowania funkcjonalne dla asfaltów. Widocznym efektem tych działań jest wybudowanie innowacyjnej, długowiecznej nawierzchni o zwiększonej odporności na deformacje trwałe w ramach infrastruktury drogowej przy instalacjach Projektu EFRA – podsumowuje Cezary Godziuk.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych MODBIT HIMA we wszystkich trzech warstwach nawierzchni drogowej w mieszankach typu SMA uzyskano unikalną na skalę światową konstrukcję nawierzchni drogowej. Tego typu nawierzchnie to przyszłość drogownictwa i odpowiedź na poszukiwania branży w dziedzinie wydłużenia cyklu życia dróg. Rozwiązanie to rekomendowane jest również do stosowania w miejscach, na których odbywa się ciężki, powolny ruch towarowy, takich jak porty czy terminale lotnicze. Wprowadzanie asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni to przyszłościowy kierunek pozwalający na znaczne wydłużenie trwałości zmęczeniowej dróg.

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.04.2019
Aktualizacja: 09.04.2019