20 proc. kierowców kupuje olej silnikowy na stacji

Udostępnij artykuł

44,4 proc. osób, które kupowały olej silnikowy w wyżej wymienionych miejscach, najchętniej wskazywały na nieautoryzowane stacje obsługi – 24,6 proc., zaś 19,8 proc. wybierało stacje autoryzowane.

Sklep motoryzacyjny na terenie warsztatu nieautoryzowanego wybierało 24,6 proc. ankietowanych, zaś sklep motoryzacyjny na terenie warsztatu autoryzowanego 19,8 proc. Miejscami gdzie najchętniej kupujemy olej silnikowy były także: stacje benzynowe (18,3 proc.), sklepy motoryzacyjne zlokalizowane w innym miejscu niż warsztat (19,4 proc.), supermarkety oraz hipermarkety ( 8,9 proc.), hurtownie motoryzacyjne ( 7,2 proc.), Makro Cash and Carry (1,7 proc.), sklepy internetowe (1,2 proc.) oraz inne (1,6 proc.).

Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

 

Opublikowano: 30.07.2010
Aktualizacja: 30.07.2010