3 proc. osób korzysta ze stacji automatycznych

Udostępnij artykuł

Natomiast 14,8 proc. badanych zadeklarowało sporadyczne tankowanie na takich stacjach. Pozostałe 82,3 proc. kierowców w ogóle nie korzysta ze stacji automatycznych.

Na polskim rynku stacje automatyczne stanowią niewielki procent. Największym graczem na rynku są Skandynawowie – Neste ze 106 stacjami i St1 z 15 obiektami. Oprócz tego automaty do tankowania znajdują się na pojedynczych stacjach koncernów, małych, lokalnych sieci oraz na wybranych tzw. stacjach przymarketowych.

W Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych.

Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.
 

Opublikowano: 19.07.2010
Aktualizacja: 19.07.2010