4 nowe koncesje Lotos w Norwegii

Udostępnij artykuł

W wyniku corocznej rundy koncesyjnej (APA 2021) spółka Lotos Exploration and Production Norge AS (Lotos Norge) otrzymała 4 nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze. Swoją decyzję norweski rząd ogłosił 18 stycznia br. Po ich przyjęciu portfel Lotos Norge w Norwegii wzrośnie do 34 koncesji.

4 nowe koncesje Lotos

W tegorocznej rundzie koncesyjnej APA 2021 (ang. Awards in Predefined Areas) Norwegowie przyznali ostatecznie udziały w 53 koncesjach wydobywczych 28 firmom. Wśród nich 4 zasilą portfel spółki Lotos Norge. Są to: PL1144 (udział 30 proc.), PL1142 i PL1143 (udział po 17,94 proc.) oraz PL1135 (udział 30 proc.).

Złoża NOAKA oraz Heimdal

Większość z tych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały. Prowadzi tam także działalność poszukiwawczo-wydobywczą, tj.: NOAKA oraz Heimdal (Trell i Trine). Natomiast PL1135, zgłoszony wspólnie z PGNiG Upstream Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas Lotos nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Obydwa koncerny od lat współpracują ze sobą właśnie m.in. w segmencie wydobywczym w Norwegii. Zgodnie z obowiązującą od 2019 roku umową spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG jest wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego. Surowiec jest wydobywany w Norwegii przez Lotos Norge.

Większy potencjał wydobywczy

Celem udziału w organizowanych rokrocznie przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii rundach koncesyjnych jest przede wszystkim zwiększanie potencjału wydobywczego na kolejne lata. To najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Wybrane obszary stanowią również okazję do poprawy parametrów posiadanych już koncesji. Rundy koncesyjne sprzyjają też zacieśnianiu współpracy z partnerami.

Źródło: Grupa Lotos