55,6 proc. klientów kupuje oleje w średniej cenie

Udostępnij artykuł

Nieco ponad 25 proc. ankietowanych jest zdecydowana na zakup oleju z wyższej półki cenowej, jednak nie najdroższy. Z kolei prawie 12 proc. badanych klientów wybiera produkty o niższej cenie od przeciętnej, ale nie najtańsze.

Poza ceną na decyzję o zakupie danego oleju decyduje także forma jego promocji. Ponad 46 proc. respondentów jest skłonna zakupić ten olej, który wprowadził obniżoną cenę (w stosunku do ceny regularnej). Prawie 21 proc. klientów wybierze ten olej, do którego dołożono dodatkową ilość gratis. Dla 23 proc. badanych żaden rodzaj promocji nie skłoni ich do zmiany dotychczasowych preferencji zakupowych.

Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 08.09.2010
Aktualizacja: 08.09.2010