70 proc. klientów nie zmieni ulubionej stacji

Udostępnij artykuł

70 proc. badanych deklaruje lojalność wobec ulubionej stacji czy sieci. Z kolei 29 proc. pytanych kierowców nie jest przywiązana do konkretnej stacji/sieci paliw. Ponad połowa badanych nie zmienia stacji, bo jest zadowolona z jakości usług stacji, z której aktualnie korzysta. Dla 11 proc. respondentów najważniejsza jest lokalizacja stacji i dlatego jej nie zmienią na inną. Zaledwie 2 proc. kierowców nie zmienia stacji/sieci bo są przywiązani do jej programu lojalnościowego.

W badaniu Moto Scan zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli aut osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 06.09.2010
Aktualizacja: 06.09.2010