Akcjonariusze Energi odpowiedzieli na wezwanie PKN Orlen

Udostępnij artykuł
PKN Orlen wszedł w kolejny kluczowy etap procesu przejęcia kapitałowego Grupy Energa. 20 kwietnia br. Biuro Maklerskie PKO BP, pośredniczące w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez gdańską grupę, poinformowało, że zapisami została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

– Jesteśmy coraz bliżej realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa jednej multienergetycznej grupy, która będzie w stanie sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku. Mamy pewność, że przyszłość należy do silnych koncernów o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odpornych na czynniki makroekonomiczne, a także na tak nadzwyczajne sytuacje, jak stan epidemii. Mamy już mocny pion energetyczny, który po przejęciu Energi będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Zwiększy to stabilność funkcjonowania całej grupy, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Dwa dni wcześniej PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy Energa, w którym zadeklarował kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy z możliwością weryfikacji warunków ich dalszego prowadzenia. W szczególności może to dotyczyć budowy Elektrowni Ostrołęka C. Zapewnił również o utrzymaniu polityki zatrudnienia Grupy Energa umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

PKN Orlen zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad Energą, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energa, zgodnie z zatwierdzanymi przez prezesa URE planami rozwoju.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Energi należących do Skarbu Państwa na PKN Orlen. Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100 proc. akcji pomorskiej grupy podwyższył ostatnio z 7 zł do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję. Z kolei pod koniec marca bezwarunkową zgodę na przejęcie Grupy Energa wyraziła już Komisja Europejska.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.04.2020
Aktualizacja: 23.04.2020