Akcjonariusze POLpetro zadowoleni z sieci Huzar

Udostępnij artykuł

Po zapoznaniu się z efektami działalności i sprawozdaniem zarządu akcjonariusze spółki jednogłośnie udzielili zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium, potwierdzając tym samym właściwe kierunki działania przyjęte przez spółkę. Poza sprawozdania zarządu oraz sprawozdaniami finansowymi spółki Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy spółki POLpetro S.A.

Na wniosek zarządu Walne Zgromadzenie podjęto również uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach tzw. kapitału docelowego. Emisja akcji w formie emisji zamkniętej i prywatnej będzie skierowana do nowych uczestników akcji oraz do dotychczasowych akcjonariuszy, dzięki czemu spółka POLpetro zwiększy rzesze akcjonariuszy, których obecnie jest 69, a także podwyższy kapitał.

Prezes zarządu na zakończenie prezentacji podziękował wszystkim kontrahentom POLpetro doceniając ich wkład w wyniki jakie spółka osiąga. Podziękowania trafiły tez do zespołu pracowników spółki POLpetro uporczywie dążących do realizacji postawionych przed nimi zadań. Szczególne podziękowania zostały skierowane dla członków Rady Nadzorczej pracujących społecznie na rzecz spółki.

Po kilkugodzinnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusze oraz goście zostali zaproszeni na kolacje przy grillu gdzie dominującym tematem były najnowsze i kolejne realizacje stacji w barwach sieci Huzar. W trakcie spotkania omówiono również przy okazji wiele transakcji handlowych.

Opublikowano: 30.06.2010
Aktualizacja: 30.06.2010