Anwim dołącza do PSPA

Udostępnij artykuł

Anwim właściciel i operator sieci stacji paliw Moya przystąpił do Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Członkostwo w PSPA pomoże spółce Anwim w realizacji strategii. Polega ona na poszerzeniu oferty Moya o paliwa alternatywne oraz budowie sieci punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

PSPA Anwim MOYA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa organizacja branżowa. Kreuje rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i w regionie CEE. Zrzesza ponad 150 przedsiębiorstw, będąc trzecią pod tym względem organizacją branżową w Europie. Stowarzyszenie wraz ze swoimi członkami działa na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego. Przyjazne warunki biznesowe pozwalą na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie.

– Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed sektorem paliwowym na całym świecie. Związane są one ze stopniowym odchodzeniem od wykorzystania paliw kopalnych, a także zmieniającą się świadomością społeczną w kwestii ekologii. Odejście od ropy jest perspektywą na wiele dziesięcioleci i nie nastąpi nagle. Natomiasy już dziś jesteśmy świadkami zwiększającego się popytu na pojazdy elektryczne. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy prace nad strategicznym planem lokalizacji punktów ładowania na stacjach Moya. Członkostwo w PSPA pozwoli nam być na bieżąco z wszelkimi trendami rynkowymi oraz zmianami legislacyjnymi w Polsce i Europie. Jest to dla nas cenne wsparcie w transformacji naszej spółki – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim.

Anwim dołącza do PSPA

Członkostwo w PSPA pozwoli spółce Anwim być częścią dialogu branżowego i brać udział w procesach legislacyjnych dotyczących elektromobilności w Polsce. To także możliwość współuczestniczenia w projektach badawczych i edukacyjnych przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Na podstawie najnowszej edycji cyklicznego raportu PSPA „Polish EV Outlook” aż 12 proc. wszystkich ogólnodostępnych ładowarek w Polsce zainstalowano właśnie na stacjach paliw. Koncerny paliwowe znajdują się w czołówce największych operatorów infrastruktury ogólnodostępnej. Inwestycja w stacje ładowania to okazja na dywersyfikację prowadzonego biznesu. Jest ważna w kontekście stałego rozwoju floty samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Współpraca Anwim oraz PSPA pozwoli na przyspieszenie tempa rozbudowy sieci stacji ładowania. Będzie sprzyjać dynamizacji polskiego rynku elektromobilności – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Źródło: Anwim