Anwim wspiera studencki projekt w obszarze energii wiatrowej

Udostępnij artykuł

Anwim S.A., właściciel i operator sieci stacji paliw Moya, został sponsorem studenckiego projektu naukowego GUST tworzonego przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół, stworzony w celu rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla zielonej transformacji, obecnie pracuje nad projektem przydomowej miejskiej turbiny wiatrowej.

anwim gust energia

Zielone inwestycje to – jak podkreślają przedstawiciele Anwimu – ważna część strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która ma ambicje być jednym z liderów transformacji energetycznej w Polsce. Poza rozwojem sieci ładowarek elektrycznych, firma zamierza inwestować w różnorodne zielone źródła energii, w tym w fotowoltaikę oraz turbiny wiatrowe. Strategia spółki zakłada nie tylko aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej i dążenie do oferowania zielonych rozwiązań i produktów, ale także działania informacyjno-edukacyjne i wspieranie innowacyjnych inicjatyw w obszarze zielonych technologii, takich jak projekt małych turbin wiatrowych.

Co to jest GUST?

GUST (Generative Urban Small Turbine) realizowany jest przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (SKNE) znajdującego się przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. GUST skupia się na opracowaniu i implementacji małych turbin w kontekście energetyki miejskiej. Młodych wynalazców połączyła idea pracy nad bieżącym, realnym problemem dotyczącym energii wiatrowej, jak również chęć rozwoju własnych umiejętności inżynierskich i zdobycia praktycznego doświadczenia.
Projekt GUST ma bardzo duży potencjał, a rozwiązania, nad którymi pracują naukowcy mają szansę efektywnie wytwarzać energię elektryczną w środowisku miejskim i sprawdzą się nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach na świecie. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zależności od tradycyjnych źródeł energii.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

Studentki i studenci Politechniki Łódzkiej pracujący nad przydomową turbiną wiatrową wielokrotnie byli nagradzani w konkursie małych turbin wiatrowych organizowanym przez Uniwersytet Techniczny w Delft, a wynikami pracy badawczej zespół dzielą się na międzynarodowych konferencjach i kongresach. GUST to projekt studencki, który ma także charakter edukacyjny. Zespół stara się nie tylko kształcić społeczeństwo w dziedzinie energii wiatrowej, ale również sugerować realne rozwiązania.

Anwim już w 2022 roku podpisał ramową umowę o w współpracy z Politechniką Łódzką, zakładającą prowadzenie wspólnych projektów oraz prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w obszarach eko-innowacyjności. Wsparcie projektu GUST jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu tej współpracy.

źródło: Anwim

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 14.06.2023
Aktualizacja: 14.06.2023