ARE: 18 procentowy wzrost produkcji benzyn

Udostępnij artykuł

W maju 2010 roku w Polsce wyprodukowano 377,1 tysiąca ton benzyn bezołowiowych. To o 17, 71 procent więcej niż w kwietniu tego roku. Wówczas produkcja benzyn wyniosła 320,3 tysiąca ton.

W maju 2010 roku produkcja benzyn bezołowiowych jest o blisko 9 procent wyższa (8,64 proc.) w stosunku do wielkości produkcji w maju ubiegłego roku. Wówczas w Polsce wyprodukowano 347,1 tysięcy ton tego paliwa.

Wzrost zanotowano także w przypadku oleju napędowego. W maju 2010 roku produkcję tego paliwa oszacowano na 947,3 tysiąca ton. To o 13,34 procent więcej w stosunku do kwietnia, kiedy produkcja wyniosła 835,3 tysiąca ton.

W ujęciu rocznym produkcja diesla wzrosła o blisko 17 procent. W maju 2009 roku wyprodukowano 811 tysięcy ton wobec 947,3 tysiąca ton w maju tego roku.

Agencja Rynku Energii S.A. dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym dane na temat funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, jego poszczególnych podsektorów oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w warunkach gospodarki rynkowej, a także informacje o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Agencja współpracujemy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

Opublikowano: 09.08.2010
Aktualizacja: 09.08.2010