Auchan: Nie stosujemy cen dumpingowych

Udostępnij artykuł

– Nie stosujemy cen dumpingowych. Niskie ceny na naszych stacjach paliw wynikają z niskich marż – informuje Dorota Patejko z biura prasowego Auchan Polska. Stanowisko w tej sprawie wcześniej wyraził też francuski koncern Carrefour, który poinformował, że ich działania w zakresie przymarketowych stacji paliw w żadnym wypadku nie naruszają zasad uczciwej konkurencji i jakichkolwiek przepisów prawnych.

Zdaniem PIPP działania super- i hipermarketów, które posiadają stacje paliw naruszają zasady uczciwej konkurencji i utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców sektora paliwowego. Według Izby ma to bezpośredni wpływ nie tylko na rentowność małych i średnich przedsiębiorstw, lecz także narusza zasady wolnego rynku, które są zapisane w Konstytucji RP.

Jak wynika z pisma Polskiej Izby Paliw Płynnych do Ministra Gospodarki, pomimo podjętych rozmów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie udało się osiągnąć żadnych rezultatów dotyczących agresywnej polityki cenowej stacji przymarketowych.

Izba zdaje sobie jednak sprawę, że nie sposób się jednak nie zgodzić ze stanowiskiem UOKiK, iż polskie prawo nie przewiduje ingerencji państwa w zachowania wymykające się aktualnym przepisom o ochronie konkurencji. Oczywistym jest więc istnienie luki prawnej uniemożliwiającej rozwiązanie problemu stosowania cen dumpingowych przez stacje znajdujące się przy super- i hipermarketach. A problem i zagrożenie nim są rzeczywiste.

Polska Izba Paliw Płynnych stwierdza ponadto, że nie można zapomnieć o doświadczeniu innych krajów europejskich. Przykładem tutaj może być Republika Francuska, gdzie stacje przy hipermarketach zdominowały całkowicie rynek paliwowy.

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na koniec czerwca bieżącego roku w Polsce działało 139 przymarketowych stacji paliw. Liderem na tym rynku niezmiennie od wielu lat pozostaje Carrefour, który na terenie Polski prowadzi 44 stacje. Drugie miejsce zajmuje Intermarche z 28 obiektami, a trzecie – Tesco z 26 stacjami. Auchan ze stanem 21 stacji plasuje się na czwartej pozycji. Ostatnim z liczących się graczy na polskim rynku jest E. Leclerc, które posiada 10 stacji. O połowę mniej stacji własnych posiada Makro. Ponadto, do pozostałych, mniejszych sieci sklepów należy jeszcze pięć stacji paliw.

Opublikowano: 22.09.2010
Aktualizacja: 22.09.2010