Bank Nomura będzie pomagać Orlenowi

Udostępnij artykuł

– Obecnie żaden z wariantów nie jest preferowany – o tym, który zostanie ostatecznie wybrany zadecydują wyłącznie argumenty biznesowe. Dysponujemy własnymi analizami przyczyn niskiej rentowności Możejek i możliwych sposobów rozwiązania tego problemu. Obecnie potrzebujemy wsparcia ze strony doradcy, który w transparentnym procesie zbada rynek i precyzyjnie zdefiniuje optymalny scenariusz dla Orlenu i jego akcjonariuszy – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen. Doradca może zebrać oferty od potencjalnych inwestorów: jakie pakiety ich interesują, w zamian za co, o jakich kwotach rozmawiamy -dodaje. Obecna strategia firmy zakłada angażowanie się w projekty poszukiwania i wydobycia ropy (tzw. upstream) oraz produkcji energii elektrycznej, dzięki której Orlen przekształci się w nowoczesny koncern mulitienergetyczny. Naszym strategicznym celem jest wprowadzenie Orlenu na ścieżkę szybkiego rozwoju i odrobienie luki wartości w stosunku do naszych regionalnych konkurentów – informuje prezes płockiego koncernu.

Podstawowym problemem wpływającym na niesatysfakcjonującą rentowność inwestycji w Możejkach są kwestie logistyczne. Od lat bezskutecznie podejmowane były próby ich rozwiązania. Dodatkowo, przyjęte ostatnio na Litwie rozwiązania legislacyjne wprowadzające możliwość utrzymywania 30 proc. zapasów obowiązkowych paliw poza granicami tego kraju, sprzyjają przede wszystkim importerom, a osłabiają pozycję litewskiej rafinerii Orlenu.

Bank Nomura rozpocznie prace w najbliższym tygodniu, a zakończenie pierwszego etapu polegającego na przygotowaniu możliwych scenariuszy strategicznych, planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

 

Opublikowano: 16.08.2010
Aktualizacja: 16.08.2010