Bardzo dobre wyniki Ekopolu Górnośląskiego

Udostępnij artykuł

natomiast przychód wyniósł 23.077 mln zł. Kolejny kwartał zapowiada się równie obiecująco, ponieważ spółka systematycznie rozwija sieć swoich mikrostacji, nie zaniedbuje także działalności w branży hutniczej, co będzie miało swoje przełożenie w dalszym wzroście jej przychodów.

– Jestem optymistą, jeśli chodzi o prognozy dotyczące wyników finansowych spółki dotyczących kolejnych kwartałów 2010 roku. Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na paliwo ze strony naszych klientów szczególnie spółek transportowych. – mówi Andrzej Piecuch, prezes zarządu Ekopolu Gornośląski Holding S.A. – Coraz lepsza sytuacja panuje także w branży hutniczej. Poprawa koniunktury w polskiej gospodarce sprzyja realizacji strategii rozwoju spółki, która zakłada m.in. dywersyfikację źródeł przychodów, opartych o wpływy uzyskane z działalności operacyjnej w branży paliwowej oraz hutniczej. W ten sposób maksymalnie ograniczyliśmy ryzyko wynikające z wahań koniunktury na rynkach – dodaje.

Aktualnie spółka zarządza siecią mikrostacji, która składa się z 156 obiektów zlokalizowanych, głównie na terenie Górnego Śląska. Jest to region o strategicznym znaczeniu dla dalszego rozwoju firmy z uwagi na potencjał wynikający z dużej ilości firm, stanowiących bazę potencjalnych klientów Ekopolu. Kolejny czynnik, który w naturalny sposób sprzyja rozwojowi firmy stanowi rozbudowa infrastruktury drogowej na Górnym Śląsku. Spółka nie poprzestaje na rozbudowie sieci mikrostacji jedynie na terenie tego regionu. Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy zostały posadowione nowe mikrostacje m.in. w Krakowie oraz Bielsku Podlaskim. Jest to wstęp do rozbudowy sieci mikrostacji na terenie całej Polski. Ekopol planuje budowę zwartej sieci mikrostacji, w których zaopatrywaliby się klienci spółki podróżujący po Polsce. W ten sposób spółka zamierza wykorzystać systematycznie narastający ruch samochodowy w naszym kraju.

Ekopol aktywnie rozwija działalność w sektorze hutniczym. W lipcu 2010 roku spółka uzyskała

750 tys zł dotacji na rozbudowę i modernizację zakładu przetwórstwa blach cienkich w Piekarach Śląskich. Łączna wartość projektu wynosi 1.52 mln zł, z czego środki własne spółki to

775 tys. zł. W ramach projektu przewidziano m.in. dobudowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki blach. Rozpoczęcie produkcji w zakładzie przewidziano do końca I półrocza 2011 roku. Dotacja została przyznana przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ekopol Górnośląski Holding istnieje na rynku od 1989 roku i jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkcyjno – handlowo – usługowym, które prowadzi działalność na terenie całego kraju, a także za granicą. Ekopol prowadzi działalność operacyjną w branży paliwowej oraz hutniczej. Odbiorcami produktów, towarów i usług spółki jest około 1000 firm, z czego 250 stanowi grono jej stałych klientów. Ogromny wzrost potencjału spółki znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 27 sierpnia 2008 r.
 

Opublikowano: 13.08.2010
Aktualizacja: 13.08.2010