Bardzo dobre wyniki Orlenu w detalu

Udostępnij artykuł

– W tym roku jest zdecydowanie trudniejsza sytuacja w obszarze marż detalicznych – ocenia wiceprezes płockiego koncernu. – Ceny paliw wzrosły co spowodowało, że jest dość poważna presja na marże detaliczne, szczególnie widoczna na rynku niemieckim i czeskim, ale również na rynku polskim – wyjaśnia.

W II kwartale 2010 roku PKN Orlen zwiększył wolumen sprzedaży detalicznej o pięć procent. To efekt działalności sieci stacji paliw w Polsce i w Niemczech. Wynik operacyjny sprzedaży detalicznej był jednak niższy o 55 mln zł.

W II kwartale 2010 roku zysk operacyjny segmentu detalicznego Grupy Orlen wyniósł 216 mln zł, w porównaniu do 223 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rosnące ceny paliw spowodowały silną presję na poziom marż paliwowych na wszystkich rynkach, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku operacyjnego segmentu o (-) 55 mln zł (r/r). Niekorzystny wpływ marż paliwowych został częściowo zniwelowany 5 procentowym zwiększeniem wolumenowej sprzedaży paliw osiągniętym na rynku polskim i niemieckim, co w efekcie poprawiło wynik operacyjny segmentu o 21 mln zł (r/r).

Dalsze oszczędności w obszarze kosztów stałych i wynagrodzeń wyniosły ponad 1 mln zł (r/r). Po uwzględnieniu niższej amortyzacji oraz wyższej marży ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych raportowany zysk operacyjny segmentu wzrósł o 19 mln zł (r/r).

Na koniec czerwca 2010 roku liczba punktów gastronomicznych w ramach Stop Cafe i Stop Cafe Bistro wyniosła 612, co oznacza wzrost o 145 (r/r).

W porównaniu z II kwartałem 2009 roku nakłady inwestycyjne („CAPEX”) segmentu zwiększyły się o 2 mln zł (r/r) do poziomu 56 mln zł.

W omawianym okresie w Grupie Orlen uruchomiono 3 nowe stacje paliw (2 w Polsce i 1 w Niemczech) oraz ukończono modernizację 18 stacji (10 w Polsce i 8 w Czechach).
 

Opublikowano: 09.09.2010
Aktualizacja: 09.09.2010