Biopaliwo będzie produkowane z whisky

Udostępnij artykuł

Z tych właśnie odpadów naukowcy ze Szkocji są w stanie uzyskać butanol, który może być paliwem do silników samochodowych, tak jak etanol. Szkoci twierdzą jednak, że butanol jest w stanie dać o 25 proc. więcej energii niż etanol.

Co więcej, jak twierdzą naukowcy, by jeździć na tym biopaliwie, nie będzie trzeba wprowadzać żadnych zmian do silników, tak jak trzeba to robić w przypadku etanolu.

Jeżeli chodzi o polskie realia to Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc. Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Komisja Europejska określiła już warunki dla nowych systemów certyfikowania wszelkiego rodzaju biopaliw, w tym także pochodzących spoza UE. Według KE, biopaliwa powinny przynosić znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, i nie mogą być pozyskiwane z roślin rosnących w lasach, bagnach i obszarach ochrony przyrody. Zdaniem KE niezbędne jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju przy produkcji i stosowaniu biopaliw. Zaproponowany przez UE system certyfikacji ma zapewnić spełnianie przez biopaliwa najwyższych standardów w sferze ochrony środowiska. Zasady te mają obowiązywać obowiązywać także w przypadku biopaliw importowanych.

 

Opublikowano: 18.08.2010
Aktualizacja: 18.08.2010