Brak zainteresowania biopaliwami

Udostępnij artykuł

W sytuacji, kiedy nie ma w Polsce odpowiednich narzędzi bądź programów zachęcających kupujących pojazdy do zakupu pojazdu ekologicznego, w tym także zasilanego biopaliwem, nie należy się spodziewać pojawienia się zauważalnej ilości pojazdów dostosowanych do paliw o większej ilości biokomponentów niż wymagana w obowiązujących przepisach prawa. Mianowicie, oznacza to również brak zainteresowania rynku takimi paliwami, stwierdzają przedstawiciele PZPM w postulatach dotyczących zmiany ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Polskie Związek Przemysłu Motoryzacyjnego uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów nowej ustawy razem z innymi podmiotami zainteresowanymi przepisami nowej ustawy.

Przygotowana ustawa ma na celu m.in. ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Opublikowano: 06.08.2010
Aktualizacja: 06.08.2010