Brightshield sprzedaje akcje Petrolinvestu

Udostępnij artykuł

– Zarząd Petrolinvest informuje, że w dniu 1 lipca 2010 roku spółka została poinformowana przez osobę kontrolującą spółkę Brightshield Ventures Ltd. oraz jednocześnie pełniącą funkcję członka Zarządu Petrolinvest o dokonaniu przez Brightshield Ventures Ltd. transakcji sprzedaży w dniu 24 czerwca 2010 roku 80.000 akcji zwykłych Spółki, po średniej ważonej cenie jednostkowej 10,57 złotych oraz w dniu 25 czerwca 2010 roku 100.000 akcji zwykłych Spółki, po średniej ważonej cenie jednostkowej 10,55 złotych. Transakcje miały miejsce na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w trybie sesji zwykłej – poinformowała spółka w komunikacie.

Petrolinvest miał 57,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 104,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 25,48 mln zł wobec 18,68 mln zł rok wcześniej.

Petrolinvest powstał w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym. Wraz z upływem lat spółka skierowała się bardziej w stronę poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.
 

Opublikowano: 02.07.2010
Aktualizacja: 02.07.2010