Cena paliwa bez wpływu na atrakcyjność stacji

Udostępnij artykuł

W badaniu wyróżniono kilkanaście kryteriów według których kierowcy wybierają daną stację. Cena paliwa znalazła się na trzecim miejscu wśród najważniejszych. Na ten czynnik wskazało tylko 13 proc. kierowców.

Większe znaczenie przy wyborze stacji ma marka sieci – odpowiada ona za 15 proc. wyborów. Jednak, jak wynika z raportu, decydującym czynnikiem jest położenie stacji w pobliżu miejsca zamieszkania– czynnik ten odgrywa decydującą rolę przy połowie wyborów stacji dokonywanych przez polskich kierowców.

W Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych.

Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.

Opublikowano: 12.07.2010
Aktualizacja: 12.07.2010