Certyfikacja biokomponentów od 2012

Udostępnij artykuł

Koncern zauważył, że termin wprowadzenia certyfikatów od 1 lipca 2011 roku jest zbyt wczesny do wdrożenia w życie.

Orlen uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów nowej ustawy razem z innymi podmiotami zainteresowanymi przepisami nowej ustawy.

PKN Orlen poparł także wprowadzenie możliwości obrotu nadwyżkami realizacji NCW. Koncern zapropnował także wystawianie świadectw w dowolnym okresie czasu, a nie jak jest do tej pory po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Przygotowana ustawa ma na celu ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc. Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

W nowych przepisach zapowiadane są właśnie rozwiązania, które ułatwią wywiązywanie się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) – minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.
 

Opublikowano: 04.08.2010
Aktualizacja: 04.08.2010