Ciech sprzeda Novitusowi blisko 13 proc. Elzabu

Udostępnij artykuł

Firmy zawarły umowę określającą zasady i warunki sprzedaży całości posiadanego pakietu 2.036.570 akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab, stanowiących 12,62 proc. kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 19,54 proc. w ogólnej liczbie głosów na WZA. Cena sprzedaży wyniosła 6,1 mln zł, czyli 2,98 zł za papier. Przeniesienie praw będzie się odbywać pakietami w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy.
Novitus przedłuż niedawno współpracę z PKN Orlen. Firma do 2013 roku będzie dostarczać drukarki fiskalne na stacje benzynowe największej firmy paliwowej w Polsce. W tym czasie Novitus dostarczy Orlenowi 2100 drukarek fis lanych Delio Prime. Każda warta jest 2890 zł.

Zarząd Novitus SA poinformował, że 9 lipca 2010 podpisany został aneks do umowy z dnia 27 października 2005 zawartej pomiędzy Novitus S.A. i PKN Orlen S.A. na dostawę drukarek fiskalnych. Zgodnie z aneksem spółka jest wiodącym dostawcą drukarek fiskalnych Delio Prime E wyposażonych w kopię elektroniczną, wraz z akcesoriami dla PKN Orlen S.A.

Zawarty aneks przedłuża umowę na okres 3 lat, tj. do dnia 27 października 2013, z tym że jeżeli na miesiąc przed wygaśnięciem umowy żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszej kontynuacji umowy, będzie ona każdorazowo przedłużeniu na kolejny rok. Dostawy drukarek w ilości ok. 2100 sztuk realizowane będą na podstawie zamówień składanych przez PKN Orlen S.A. w okresie od III kwartału 2010 do końca I kwartału 2011. W okresie obowiązywania aneksu przewidywana wartość dostaw przekroczy 30 proc. wartości kapitału zakładowego spółki.
 

Opublikowano: 15.07.2010
Aktualizacja: 15.07.2010