Columbus Energy prosi UOKiK o zgodę na koncentrację

Grupa kapitałowa, zajmująca się między innymi sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych, chce przejąć kontrolę nad Vortex Energy – Obrót. W dniu 22 lutego 2021 roku wniosek w tej sprawie trafił do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedmiotem zgłoszenia do prezesa UOKiK jest koncentracja polegająca na przejęciu przez Columbus Energy pełnej kontroli nad Vortex Energy – Obrót.

Columbus jest podmiotem dominującym w Grupie Columbus Energy, która prowadzi działalność w sektorze energetyki odnawialnej (fotowoltaika), w tym zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz inwestycjami w farmy fotowoltaiczne.

Vortex prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług handlowych oraz obrotu energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.