Dalszy rozwój mikrostacji Ekopolu

Udostępnij artykuł

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect 533.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. Wartość nominalną każdej akcji oszacowano na 1,51 zł., natomiast ich łączna wartość nominalna wynosi 805.887 zł.

Do czasu wprowadzenia do obrotu akcji serii D w ASO rynku NewConnect notowane było 594 532 akcje Ekopolu, co stanowiło 22,91 proc. kapitału podstawowego spółki. Po wprowadzeniu do obrotu akcji serii D wskaźnik ten uległ zwiększeniu do 43 proc. Z wprowadzonymi akcjami nie są związane żadne ograniczenia w przenoszeniu wynikających z nich praw, a w szczególności prawa do dywidendy.

– Wprowadzenie do obrotu giełdowego nowego pakietu akcji jest istotnym wydarzeniem w życiu spółki, stanowi także odzwierciedlenie znaczenia Ekopolu w branży paliwowej, w której w okresie zaledwie kilku lat spółka osiągnęła pozycję lidera w segmencie dystrybucji paliw dla firm z sektora MSP – mówi Andrzej Piecuch, prezes zarządu Ekopolu Górnośląski Holding S.A.

– Aktualnie nasze działania operacyjne koncentrujemy na terenie Górnego Śląska, ponieważ ten region ma bardzo duży potencjał rozwoju m.in. z uwagi na realizację szeregu projektów infrastrukturalnych, które w naturalny sposób ułatwiają działalność naszej spółki. W nieco dalszej perspektywie planujemy rozwój działalności także w innych regionach Polski, aby nasi klienci podróżujący po kraju mogli zaopatrywać się w paliwo wyłącznie w mikrostacjach należących do Ekopolu. Realizujemy także szereg projektów w branży hutniczej. Postanowiliśmy zdywersyfikować przychody spółki, aby maksymalnie uniezależnić się od zmiennej koniunktury na rynkach. Jestem przekonany, że moje argumenty wezmą pod uwagę także inwestorzy, którzy dostrzegli bardzo istotny wzrost potencjału spółki, wynikający z realizacji założeń zawartych w strategii jej rozwoju.

Tylko w ciągu I półrocza 2010 roku Ekopol zawarł 15 kontraktów na posadowienie oraz obsługę paliwowo-logistyczną mikrostacji zlokalizowanych w Pyrzowicach, Mierzęcicach, Miasteczku Śląskim, Rudzie Śląskiej, Młynkach, Starogardzie Gdańskim, Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu, Jarocinie, Tarnowskich Górach, Leżajsku, Bielsku Podlaskim, Boronowie, Ciasnej oraz Krakowie. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła ok. 42 mln zł.

W lipcu 2010 roku Ekopol uzyskał 750 000 zł dotacji na rozbudowę i modernizację zakładu przetwórstwa blach cienkich w Piekarach Śląskich. Łączna wartość projektu wynosi 1 525 000 zł, z czego środki własne spółki to 775 000 zł. W ramach projektu przewidziano m.in. dobudowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki blach. Rozpoczęcie produkcji w zakładzie przewidziano do końca I półrocza 2011 roku.

Ekopol Górnośląski Holding S.A. istnieje na rynku od 1989 roku i jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkcyjno – handlowo – usługowym, które prowadzi działalność na terenie całego kraju, a także za granicą. Odbiorcami produktów, towarów i usług spółki jest około 1000 firm, z czego 250 stanowi grono jej stałych klientów. Ekopol prowadzi działalność operacyjną w branży paliwowej oraz hutniczej. Ogromny wzrost potencjału spółki znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 27 sierpnia 2008 r.
 

Opublikowano: 23.07.2010
Aktualizacja: 23.07.2010