Długie kolejki odstraszają klientów stacji

Udostępnij artykuł

Aż połowa respondentów, mających zastrzeżenia do do działalności stacji, w badaniu Moto Scan (47,1 proc.) odpowiedziała, że długie kolejki zniechęcają ich do zatrzymywania się na określonej stacji. Denerwujące dla klientów są również: zle zorganizowany ruch na stacji (11,9 proc.), niekompetentny personel (10,6 proc.),brak dbałosci o klienta (8,7 proc.), barak miejsca do zaparkowania samochodu (8,3 proc.), nieporządek oraz brak czystości (7,1 proc.) inne przyczyny stanowią 3,4 proc., zaś na szarym końcu jest brak aktualnych informacji o promocjach (2,8 proc.) Pocieszający jest fakt, iż 7,5 proc. ankietowanych nie denerwuje nic na stacjach benzynowych.

W Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych.Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analiz.

 

 

Opublikowano: 23.07.2010
Aktualizacja: 23.07.2010