Dobre wyniki Unimot za I półrocze 2020

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport za I półrocze 2020 r. Grupa Unimot wypracowała wzrosty wolumenów w prawie wszystkich segmentach biznesowych oraz wzrost przychodów i EBITDA skorygowanej.

W I półroczu 2020 r. przychody ogółem Grupy Unimot wyniosły 2 177 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9 proc. r/r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (oczyszczona o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe), która jest najlepszym miernikiem efektywności biznesu Grupy Unimot, ukształtowała się na poziomie 48,4 mln zł, co stanowi wzrost o 74,2 proc. proc. r/r i realizację ponad 60 proc. podniesionej w czerwcu br. prognozy na cały 2020 r.

Na osiągnięcie wysokiej skonsolidowanej EBITDA skorygowanej największy wpływ miało przede wszystkim sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (wyższe od założeń wolumeny i marże) oraz wyższe od zakładanych wolumenów sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów.

W samym II kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ogółem wyniosły 981 mln zł (spadek o 2,6 proc. r/r), a skonsolidowana EBITDA skorygowana 15,5 mln zł (spadek o 7,2 proc. r/r).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników biznesowych w minionym kwartale, szczególnie, że wciąż działamy w niepewnym środowisku związanym z epidemią COVID-19. Niższe r/r wyniki kwartalne spowodowane są przede wszystkim zdarzeniami jednorazowymi w postaci odpisu na części pożyczki dla spółki Green Electricity, która mocno ucierpiała z powodu epidemii w pierwszej połowie roku, a także kosztami jakie ponieśliśmy na zakup testów na koronawirusa dla Ministerstwa Zdrowia – wyjaśnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Nasze główne biznesy w ostatnich miesiącach radziły sobie bardzo dobrze, natomiast obszar produktów asfaltowych i olejów miał trudności w prowadzeniu działalności związane z dostępnością do produktu w przypadku asfaltów oraz nadal panującymi utrudnieniami handlowymi w Azji – w przypadku olejów. Spółka Unimot Energia i Gaz musiała natomiast czasowo wstrzymać pozyskiwanie nowych umów, a nasze plany związane z rozwojem sieci Avia świadomie zostały zahamowane. Obecnie sytuacja w tych obszarach wyraźnie się poprawia – zarówno pozyskiwanie umów przez Unimot Energia i Gaz, jak i pozyskiwanie nowych stacji Avia zostało wznowione – dodaje Adam Sikorski.

Pomimo epidemii COVID-19 Grupa Unimot w I półroczu 2020 r. prowadziła intensywne działania rozwojowe.

W marcu 2020 r. spółka Tradea dołączyła do giełdy Nasdaq, dzięki czemu spółka może handlować energią elektryczną na rynku skandynawskim. W marcu br. rozpoczęła także handel ropą naftową sprowadzając ją z USA oraz Arabii Saudyjskiej i dostarczając do Europy Środkowej. Natomiast w maju br. spółka zależna, Unimot Energia i Gaz, rozpoczęła sprzedaż instalacji fotowoltaicznych pod marka Avia Solar na rynku polskim. Od końca II kwartału br. prowadzone są także intensywne działania pozyskiwania nowych stacji do sieci Avia, w tym stacji własnych.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.