Ekopol rozbudowuje sieć mikrostacji na Śląsku

Udostępnij artykuł

W trakcie tego przedsięwzięcia przewidziano posadowienie 20 mikrostacji. Aktualnie powstało 15 tego typu obiektów. Zakończenie projektu przewidziano na 15.03.2011 r. Jego zrealizowanie przyczyni się do umocnienia pozycji spółki, jako lidera w segmencie dostaw paliw dla firm z sektora MSP.
Kontrakty, które zawarł Ekopol dotyczą posadowienia oraz obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji zlokalizowanych m.in. w: Pyrzowicach, Mierzęcicach, Miasteczku Śląskim, Rudzie Śląskiej, Młynkach, Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu, Jarocinie, Tarnowskich Górach, Boronowie, Ciasnej, Piekarach Śląskich.

Mikrostacje zostały posadowione m.in. dzięki przyznanej w październiku 2009 r. dotacji w kwocie 750.000 zł na wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w województwie Śląskim. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.830.000 zł.

– Między innymi dzięki uzyskanej dotacji znacznie zintensyfikowaliśmy działalność operacyjną na terenie Górnego Śląska. Jest to region o strategicznym znaczeniu dla dalszego rozwoju spółki. W jego obrębie prowadzi działalność wiele firm, które stanowią naszą potencjalną bazę klientów. Są to m.in. spółki z sektora transportowego, dla których koszt zakupu paliwa stanowi bardzo istotną pozycję w strukturze ich wydatków. Z tego powodu te firmy poszukują jak najtańszego źródła zaopatrzenia w paliwo – mówi Andrzej Piecuch, prezes zarządu Ekopolu Górnoślaski Holding S.A.

– Istotne znaczenie ma także rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Górnego Śląska, która w naturalny sposób sprzyja także rozwojowi naszej działalności. Jej zakres nie ogranicza się jedynie do terenu Górnego Śląska, docelowo planujemy budowę zwartej sieci mikrostacji na terenie całej Polski. Dzięki temu nasi klienci, podróżujący po kraju, będą mogli zaopatrywać się w tańsze paliwa w mikrostacjach Ekopolu – dodaje.

Ekopol może zaproponować swoim klientom niższą cenę paliwa, ponieważ spółka dysponuje systemem informatycznym, który umożliwia zdalną obsługę sieci mikrostacji, dzięki czemu znacznie ograniczono koszty jego funkcjonowania. System informatyczny wdrożony przez spółkę umożliwia pełną kontrolę w trybie online wszystkich mikrostacji, a także rozliczenie eksploatacyjne kierowców, operatorów, środków transportowych oraz tankujących maszyn i urządzeń. Na rzecz swoich mikrostacji Ekopol świadczy również usługi logistyczne.

Ekopol powstał w 1989 roku. Przez kilkanaście lat firma funkcjonowała w branży hutniczej. W 2003 roku spółka poszerzyła swój profil działalności o branżę paliwową. W ciągu kilku lat osiągnęła pozycję lidera w segmencie dostaw paliwa dla firm z sektora MSP. Ogromny wzrost potencjału Ekopolu znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 27 sierpnia 2008 r.

Opublikowano: 20.09.2010
Aktualizacja: 20.09.2010