Elstar Oils: 50 mln zł kredytu na skup rzepaku

Udostępnij artykuł

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi: przewłaszczenie zapasów rzepaku na wartość nie niższą niż kwota kredytu, cesja praw z polisy ubezpieczenia na rzecz Banku oraz weksel własny.
Wcześniej Elstar Oils zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) umowę kredytu wysokości 120 mln zł, który również zostanie przeznaczony na finansowanie skupu rzepaku w sezonie 2010/2011.
W 2009 roku zysk operacyjny Elstar Oils wzrósł do 39 mln zł z 36,3 mln zł, natomiast przychody zwiększyły się do poziomu 650,3 mln zł, wobec 576,3 mln zł w 2008 roku, przy czym przychody ze sprzedaży biopaliw wyniosły około 30 proc.

Elstar Oils S.A., który jest producentem olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych rozwija nowy obszar biznesowy na tworzącym się w Polsce rynku biopaliw płynnych, poprzez produkcję estrów metylowych.
W celu rozwoju nowej działalności spółka wybudowała zakład produkcyjny w Malborku o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton estrów metylowych rocznie. Firma rozwinęła również moce produkcyjne oleju rzepakowego, aby zapewnić surowiec zgodny z wymogami przepisów.

Cały proces produkcji estrów metylowych w firmie Elstar Oils spełnia wszystkie wymogi ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Nowoczesną fabryką zarządza spółka Biopaliwa S.A., podmiot zależny w 100 proc. od Elstar Oils, powołany specjalnie w celu produkcji estrów metylowych i gliceryny.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji olejów i tłuszczów roślinnych pozwoliło Elstar Oils na osiągnięcie najwyższego standardu procesów technologicznych. Spółka wdrożyła system jakości zapewniający jej stałą i najwyższą jakość wytwarzanych produktów i uzyskała świadectwo wydane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Elstar Oils posiada również koncesję na wytwarzanie paliw płynnych, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, pozwalającą na sprzedaż estrów metylowych jako samoistnego paliwa (tzw. Biodiesel B 100).
 

Opublikowano: 02.08.2010
Aktualizacja: 02.08.2010