Emperia: Prognozowane 17,6 mln zysku netto

Udostępnij artykuł

– Prognozujemy w II kwartale br. 17,6 mln zł zysku netto (-39,3 proc. r/r). Jednakże po skorygowaniu o przedaż nieruchomości zakładamy 11 procentowy spadek wyniku netto r/r. – komentuje Kamil Szlaga, analityk KBC Securities. – omimo trudnych warunków oczekujemy, że spółka poprawi w II kwartale marżę hurtową EBITDA, natomiast zakładamy pogorszenie marży detalicznej EBITDA.

– Nasza prognoza zysku netto za II kwartał 2010 roku jest o 10 proc. wyższa od konsensusu na poziomie 16,0 mln zł. Prognozujemy 1 466,7 mln zł przychodów (+4,9 proc. r/r) w II kw. br. Zakładamy, że na taki wynik wpływał niewielki wzrost przychodów z działalności hurtowej w połączeniu z dwucyfrowym wzrostem w segmencie działalności detalicznej. Oczekujemy dodatniej dynamiki wzrostu w II kwartale, jednak w stosunku do poprzedniego kwartału zakładamy pogorszenie z uwagi na niekorzystną pogodę w kwietniu, katastrofę prezydenckiego samolotu, powódź i utrzymujący się nadal słaby popyt.

Przychody hurtowe powinny w II kw. br. osiągnąć, według naszych szacunków 984,5 mln zł (+1,9 proc. r/r), pod wpływem wzrostu liczby klientów powiązanych siecią franszyzową i ekspansji sklepów detalicznych. Nasza prognoza sprzedaży jest zgodna z konsensusem na poziomie 1 452,8 mln zł.
Zysk operacyjny prognozujemy w II kw. br. na 27,1 mln zł (-38,6 proc. r/r) w ujęciu raportowanym, ale w ujęciu skorygowanym (o sprzedaż nieruchomości w okresie bazowym) bez wzrostu r/r. Mimo że marże w segmencie hurtowym powinny w omawianym kwartale się poprawić, prawdopodobnie zostanie to zrównoważone przez niższe marże w segmencie detalicznym. Marżę hurtową EBITDA w II kw. br. prognozujemy na 3,2 proc., nieco powyżej poziomu w II kw. 2009 roku pod wpływem korzyści płynących z restrukturyzacji. Marża detaliczna EBITDA powinna osiągnąć, według naszych szacunków, 1,3 proc. w II kw. br. (1,5 proc. w II kw. 2009), a oczekiwany spadek marży w stosunku do okresu bazowego przypisujemy brakowi dojrzałości biznesu i presji ze strony przychodów, gdyż większość kosztów operacyjnych jest stała. Nasza prognoza zysku operacyjnego jest o 10 proc. wyższa niż konsensus na poziomie 24,6 mln zł- twierdzi analityk KBC Securities.

Od czerwca 2010 roku należąca do Emperii spółka Tradis realizuje dostawy słodyczy, napojów i piwa na stacje paliw PKN Orlen. Roczna sprzedaż z tego tytułu szacowana jest na 220 mln zł.

Tradis obsługuje ponad 1400 stacji benzynowych PKN Orlen poprzez 8 nowoczesnych Centrów Dystrybucji, zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim, Poznaniu, Wrocławiu, Będzinie, Białymstoku, Lublinie, Błoniu i Gdańsku. Cały czas prowadzi także rozmowy z innymi podmiotami tego sektora.

Opublikowano: 25.08.2010
Aktualizacja: 25.08.2010