GDDKiA: Coraz więcej elektromobilności na drogach krajowych i MOP-ach

Udostępnij artykuł
W poniedziałek Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom dwa punkty ładowania samochodów elektrycznych na Miejscu Obsługi Podróżnych Wierzbnik w ciągu autostrady A4. Do końca roku GDDKiA otworzy kolejne stacje na MOP-ach w ciągu A4 i drogi ekspresowej S8. Do końca 2020 roku ogłosi również przetargi dla kolejnych 38 lokalizacji w ciągu autostrad i dróg ekspresowych, które będą zrealizowane w najbliższych latach.

Jeszcze we wrześniu GDDKiA otworzy kolejne stacje ładowania przy drodze ekspresowej S8 na MOP-ach Jonas Południe i Jonas Północ. W IV kwartale będą to kolejne trzy lokalizacje, tym razem jedna na S8 (MOP Guzew Północ) oraz dwie na autostradzie A4 na MOP Proboszczowice i Jankowice Wielkie.

Do końca 2020 r. GDDKiA planuje ogłosić przetargi dla blisko 40 lokalizacji, w tym na przy autostradach A1 (MOP Knurów Wsch., Knurów Zach., Skoszewy Wsch., Skoszewy Zach.), A2 (MOP Kozanki, Zaborów, Sobótka, Cichmiana, Ciosny Płn., Ciosny Płd.) oraz A4 (MOP Czerna Płn., Czerna Płd., Podłęże, Zakrzów, Mokrzyska, Bagno, Jawornik, Jastrząbka, Bratkowice, Dąbry, Młyniska, Budy, Kaszyce, Zamiechów, Prószków, Krajków Płn.).

Z kolei wśród dróg ekspresowych będą to lokalizację wzdłuż S3 (MOP Kunowo Wsch., Kunowo Zach., Marwice Wsch., Marwice Zach.), S7 (MOP Występa Zach., Lutek, Grabin Wsch., Grabin Zach., Majdany Wielkie) oraz S8 (MOP Ostrożne, Syców Płn., Syców Płd.).

Postępowania przetargowe zostały już ogłoszone. Kolejne dwa lata to nowe stacje ładowania.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

GDDKiA przypomina, że umowa na dzierżawę MOP podpisywana jest na okres 10 lat. Termin na uruchomienie punktów ładowania to 12 miesięcy od przekazania nieruchomości. Moc stacji zależy od dzierżawcy, jednak GDDKiA stawia wymagania minimalne, tj. 22 oraz 50 KW. Od dzierżawców wymaga, aby punkty ładowania pojazdów elektrycznych były ogólnodostępne, tj. wyposażone w złącza ogólnie używane na terenie UE przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Dyrekcja utrzymuje zasadę ABAB, czyli dzierżawcy mogą składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi.

Do tej pory GDDKiA przeprowadziła dwa postępowania przetargowe na dzierżawę fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, zlokalizowanych na obiektach MOP kat. I.

Pierwszy przetarg obejmował MOP-y zlokalizowane przy S8 i A4 (umowy były podpisane jeszcze w 2019 roku), natomiast drugi przetarg dotyczył MOP-ów przy autostradach A1, A2 oraz A4 (lokalizacje, które nie znalazły dzierżawcy w pierwszym przetargu).

Stacje ujęte w pierwszym przetargu (umowy podpisane w 2019 roku) zostaną otwarte jeszcze w tym roku oraz w I półroczu 2021 r. Stacje z drugiego przetargu, na których realizację umowy podpisano w tym roku, zostaną otwarte dla kierowców w II półroczu 2021 r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.09.2020
Aktualizacja: 09.09.2020