GK PGNiG odnotowała wzrost zysku netto w I półroczu 2020

Udostępnij artykuł
Rekordowe wzrosty wyników zanotowała Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w I półroczu 2020 roku. Zysk netto i EBIT w porównaniu z I półroczem 2019 roku wzrosły czterokrotnie, a EBITDA w tym samym okresie wzrosła trzykrotnie. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i przychody ze sprzedaży energii cieplnej.

Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała w I półroczu 2020 roku 21,04 mld zł przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 5,92 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 9,35 mld zł, a EBIT 7,65 mld zł.

– Mimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa pod względem wyników mamy za sobą bardzo dobre półrocze. PGNiG osiągnęło najlepsze wyniki finansowe spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe, w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wyraźnie widać spadek kosztów pozyskania gazu poprzez zmianę formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, wskutek wygranego przez PGNiG postępowania arbitrażowego. Zgodnie z zapowiedziami realizujemy cel w postaci podnoszenia wartości Grupy Kapitałowej PGNiG dla akcjonariuszy – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.

Spółka była najlepsza w ujęciu kwartalnym pod względem EBIT i EBITDA oraz zysku netto, natomiast w ujęciu półrocznym pod względem EBIT i EBITDA.

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu w I półroczu 2020 roku wyniosły 2,12 mld zł, co oznacza spadek o 29 proc. r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe aż o 34 proc. niż przed rokiem ceny ropy naftowej wyrażonej w PLN i to mimo o 7 procent wyższego niż przed rokiem poziomu jej wydobycia. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdzie Energii za I półrocze była aż o 43 proc. niższa niż przed rokiem. Na wyniki segmentu w I półroczu 2020 roku również wpłynęło zawiązanie odpisów na majątek trwały w kwocie 853 mln zł.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Obrót i Magazynowanie

Segment zanotował w I półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8 proc. r/r do poziomu 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6 proc. do 16,90 mld m sześc. Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21 procent. W tym czasie o 24 proc. do 2,19 mld m sześc. wzrósł wolumen importu LNG. Duży wpływ na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie miało pomniejszenie kosztów operacyjnych dotyczących pozyskania gazu ziemnego wskutek ujęcia wpływu rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku w kwocie ok. 5,69 mld zł. To efekt zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego. Ponadto dodatni wynik w różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń wyniósł ok. 300 mln zł.

Dystrybucja

W pierwszej połowie 2020 roku wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego z I półrocza 2019 roku i wyniósł 6,19 mld m sześc. (mniej o 2 proc. r/r). Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wrosły do 2,28 mld zł (więcej o 1 proc. r/r). EBITDA w segmencie Dystrybucji wzrosła o 5 proc. do 1,17 mld zł.

Wytwarzanie

Przychody ze sprzedaży segmentu w I półroczu 2020 roku wzrosły o 5 proc. r/r do 1,48 mld zł. Przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 7 proc. r/r do 790 mln zł przy nieznacznie niższym (o 1 proc. r/r) wolumenie sprzedaży i wyższej taryfie. Dodatkowo, średnia miesięczna temperatura w I półroczu 2020 roku była o 0,3 stopnia C niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji spadły o w tym okresie o 6 proc. r/r do 506 mln zł przy niższym o 11 proc. wolumenie sprzedaży na poziomie 2,02 TWh.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 20.08.2020
Aktualizacja: 20.08.2020