Grupa Lotos wznawia publikację modelowej marży rafineryjnej

Udostępnij artykuł
W związku z opracowaniem nowego modelu kalkulacji marży, Grupa Lotos powraca do regularnej publikacji tych danych począwszy od stycznia br. Równolegle spółka udostępnia zaktualizowaną, dostosowaną do nowej struktury uzysków metodykę, uwzględniającą zwiększoną w ostatnich miesiącach kompleksowość rafinerii w Gdańsku.

Modelowa marża rafineryjna umożliwienia ocenę wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność zakładu Grupy Lotos. Spółka dzieli się tymi danymi regularnie już od października 2011 r. W grudniu 2018 r. gdański koncern (jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej) dodatkowo zwiększył częstotliwość publikacji tego parametru, wprowadzając, oprócz wartości miesięcznej, również publikację (od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 rano) dziennej modelowej marży rafineryjnej, której wartość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich 5 dni. Ta funkcjonalność umożliwia stałe monitorowanie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego dla branży rafineryjnej.

W trosce o maksymalnie miarodajne dane Grupa Lotos dwukrotnie w swojej historii aktualizowała metodologię kalkulacji modelowej marży rafineryjnej, uwzględniając zarówno kolejne modernizacje zakładu, jak i istotne zmiany w otoczeniu rynkowym. W związku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji, dla zachowania przejrzystości komunikacji z rynkiem kapitałowym w październiku 2019 r. podjęto decyzję o zawieszeniu publikacji modelowej marży rafineryjnej. W jej miejsce spółka rozpoczęła publikację miesięcznej struktury wytworzenia produktów rafineryjnych.

Wnikliwa analiza nowej struktury uzysków produktów od czasu zakończenia Projektu EFRA, a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu (w tym Węzła Odzysku Wodoru), pozwoliła na opracowanie nowej metodyki kalkulacji marży modelowej. W swojej zaktualizowanej wersji (wartości prezentowane od 1 stycznia 2021 r.) została ona opublikowana 10 lutego br. na stronie internetowej relacji inwestorskich koncernu.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– GRUDZIEŃ 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stworzony model operuje na uproszczonych założeniach. Przede wszystkim agreguje uzyski do 3 podstawowych grup produktów (wcześniej było ich 6) przyjmując poniższą ich strukturę:

– benzyna (w tym ksyleny, reformat, benzyna surowa) – 23 proc.,

– olej napędowy (w tym paliwo lotnicze, lekki olej opałowy, bazy olejowe) – 63 proc.,

– ciężki olej opałowy (w tym: asfalt, koks naftowy) – 8 proc.

Model nie uwzględnia też różnic w cenach osiąganych przez Grupę Lotos poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, w tym na rynku krajowym (realizowane premie i dyskonta do benchmarku), a także pomija wykorzystywanie różnych gatunków ropy naftowej będących wsadem dla rafinerii.

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv (globalnego dostawcy danych finansowych). W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy Lotos.

Wartości modelowej marży rafineryjnej w ujęciu dziennym (tj. 5-dniowa średnia krocząca), miesięcznym, kwartalnym i rocznym publikowane będą na stronie relacji inwestorskich spółki. Można tam już znaleźć zarówno dane dzienne za styczeń 2021 r. oraz wartość uzyskaną w cały pierwszym miesiącu tego roku. Warto także zwrócić uwagę na porównanie dawnej marży modelowej (bez Projektu EFRA) z nową jej odsłoną. Oczywiście w okresie od października 2019 roku do dziś faktycznie realizowana marża była dodatkowo obarczona pewnymi zniekształceniami. To zarówno stopniowe dochodzenie do optymalnej pracy rafinerii z uwzględnieniem instalacji Projektu EFRA (w szczególności instalacji opóźnionego koksowania), jak i ciągła optymalizacja pracy rafinerii, w odpowiedzi na turbulencje rynkowe będące następstwem pandemii koronawirusa.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.02.2021
Aktualizacja: 11.02.2021