Grupa Lotos z nowym dużym kredytem

Udostępnij artykuł
Grupa Lotos podpisała z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+. Dzięki podpisanym 2 lipca 2019 r. dokumentom, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki.

Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, PEKAO, PKO BP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU, Intesa Sanpaolo, Caixabank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Erste Group Bank.

Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld USD, w tym kredyt terminowy w kwocie 400 mln USD (ok. 1,5 mld PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln USD (ok. 376 mln PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) – jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN.

Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu 5 lat od momentu ich uruchomienia. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

– Podpisane umowy to efekt kilku miesięcy trudnych rozmów z naszymi partnerami. Myślę, że bardzo korzystne warunki cenowe jakie udało nam się wynegocjować, to dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób powód do dużej satysfakcji – podkreśla Robert Sobków, wiceprezes zarządu Grupy Lotos ds. finansowych. – Nowe porozumienie, w porównaniu do refinansowanych kredytów, oznacza dla naszej firmy mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz zniesienie zabezpieczeń majątkowych i finansowych. Pod względem dalszej stabilizacji sytuacji finansowej spółki to naprawdę ważna data dla Lotosu – dodaje.

Podpisane umowy pozwolą spłacić kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 roku. Zarząd Grupy Lotos podpisał wtedy porozumienie w sprawie kredytowania Programu 10+ opiewające na łączną kwotę 1,75 mld USD. Okres spłaty tamtego kredytu ustalono na 12,5 roku, czyli do początku 2021 roku. Co ważne, rezultatem refinansowania wspomnianych kredytów, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych dotyczących Programu 10+, jest m.in. zwolnienie ustanowionych poprzednią umową zabezpieczeń na majątku Grupy Lotos. Był to przede wszystkim majątek trwały gdańskiej rafinerii oraz przepływy pieniężne koncernu.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE MAJ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.